platformata

 

logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В заключителната международна конференция на проекта SESP (Обучение по стратегическо планиране за социални предприемачи), на 19.09.2013г., по покана на Агенция за регионално икономическо развитие–Стара Загора (АРИР) участва Анастасия Василева, изп.директор на ГС”Алтернатива55”

Проектът, в който АРИР е водеща организация, е реализиран съвместно с 6 европейски партньора от 5 държави, членуващи в Европейския съюз и с финансовата помощ на Европейската комисия, в рамките на програма «Леонардо да Винчи».

По време на конференцията бяха демонстрирани пилотни иновативни инструменти за обучение, насочени към социалните предприятия и споделени работещи модели на социално предприемачество от различни страни-членки на Европейския съюз, включително и България.

УЧАСТИЕ В СЕМИНАР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО

На 15.09.2013г. Деяна Нончева, психолог в ЦСРИ „Алтернатива”, участва в семинар на тема „Въведение в цялостното оценяване на детето” организиран от „ОС -България”.с лектор д-р Бойка Димитрова, детски терапевт и специалист в областта на оценяването в Westcoast Children's Clinic в Оукланд, САЩ.

Разгледано бе приложението на различни тестове: за оценка на когнитивните способности на детето; оценка за детски аутизъм; оценка за ХАДВ; оценка за разстройства в общуването и в заучаването и др.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МОДЕЛИ НА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ

На 13.09.2013 година, по покана на сдружение с нестопанска цел

«Свят без граници», Анастасия Василева, изп.директор на сдружение „Алтернатива 55”, взе участие в Конференция за проучване и популяризиране на модели за социално включване на уязвимите групи хора.

На конференцията бе представен проекта „Заедно можем повече- компетентност и модели за социално включване на уязвими етнически общности с фокус ромите”, финансиран по оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, който ще се реализира за период от 18 месеца от „Свят без граници”, в партньорство с „Тръсел Тръст”- Великобритания и Фондация «За социална промяна и включване».

Участниците в конференцията обсъдиха проблемите в реализирането и интегрирането на уязвимите групи деца, младежи и възрастни и насоките за проучване на добрия опит на английската и софийската организация, участващи в проекта.

Програма за социализация на децата

Известно е, че при децата с аутистичен синдром, каквито са преобладаващата част от децата посещаващи Център „Алтернатива”, едно от основните нарушения в развитието им са ограничените или липсващи умения за общуване. Затова социализирането на детето чрез формирането на повече знания за заобикалящата действителност и изграждането на умения за живот в общност с други хора е един от ключовите аспекти в работата на екипа ни за тяхното личностно, социално и емоционално развитие.

 Екипът на Център „Алтернатива„ провежда всяка година специализирана програма, насочена към обогатяване на знанията и разширяване на социалните умения на децата, чрез организиране на посещения на изложби, музеи, природни забележителности и създаване на възможности за нови социални контакти.

 След поредицата от срещи и посещения в Художествена гимназия-Казанлък, Спасителен център за защитени животни към фондация „Зелени балкани”, съвместни инициативи с деца от училища и Младежки общински съвет; излети на открито в парк „Методи Кусев”, Старозагорски минерални бани, езерото „Загорка” през летните месеци досега, за месец септември програмата включва:                 

1.Поредица от посещения на обекти на Регионален исторически музей:

-       05.09.2013 г. : IV-то експозиционно ниво в РИМ – Стара Загора , с изложба , проследяваща развитието на инструментите и технологиите през Новокаменната, Каменно – медната, Бронзовата и Античната епоха, както и последните достижения на човечеството през ХХ век.

-       12.09.2013 г. : музеен обект "Хилендарски метох" с изложба , посветена на 180 годишнината от откриването на първото светско училище.

-       19.09.2013 г. : Архитектурен комплекс „Музей на религиите”.

       2.Излет до Зоопарк Стара Загора .

           3.Арт-ателие съвместно с деца от ДДЛРГ „Незабравка”.

 

Екипът на Центъра оценя и благодари на всички институции и организации, които съдействат за развиване на подкрепяща среда към децата с аутистичен синдром!

Дарение от САЩ

darenie2Център "Алтернатива" повече от година провежда благотворителна кампания, за да набере средства за изграждане и обзавеждане на сензорна зала.

darenie1Сензорната зала е специално оборудвано помещение с аудио-визуални средства - различни водни кули с вода, сменяща цвета си; светли въртящи се топки или дискове, прожектиращи из цялата стая в различен цвят, оптични ефекти, звукови табла и много други неща, които наистина създават една вълшебна атмосфера. Обстановката в Сензорната зала е специално насочена към сетивните възприятия - тя създава условия за първичното стимулиране чрез светлина, звук, докосване и аромати.

Отскоро имаме нова придобивка - LED проектор и медицинска топка – дарени от името на Българската общност в Лексингтън, Кентъки, САЩ от Ивелина Найденова, на които сърдечно благодарим.