platformata

 

logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

Изнесено занятие съвместно с деца от дом „ Незабравка”

PIC 0113PIC 0100
  Радостни емоции споделиха децата от ЦСРИ "Алтернатива" на 09 октомври 2013г. с малките им приятели от Дом за деца, лишени от родителски грижи "Незабравка". Наред с игрите и танците, заедно с майките децата участваха в рисуване на красиви стъклени предмети. Това е поредната инициатива по проекта ни Мобилно ателие "Заедно".

Семинар: „ Ментални проблеми в развитието на детето. ранна интервенция с цел превенция на институционализирането на деца”

 

 PIC 0069

 На 4 и 5 октомври, в конферентна зала „ Бухчева къща”, бе проведен първият от поредицата двудневни семинари по проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”, който се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество".

Участници в семинара бяха представители на общинска администрация, на социалните служби, директори, учители и медицински лица от училища и детски заведения от общините Мъглиж, Гурково, Николаево и Опан.

Бяха разгледани 5 основни теми по програмата на обучението, представен опита на екипа на ЦСРИ”Алтернатива” по ранна интервенция; проведена дискусия и анкета с участниците за развитието на социални услуги за деца в техните селища.

На 4 и 5 октомври, в конферентна зала „ Бухчева къща”, бе проведен първият от поредицата двудневни семинари по проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”, който се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество".

Участници в семинара бяха представители на общинска администрация, на социалните служби, директори, учители и медицински лица от училища и детски заведения от общините Мъглиж, Гурково, Николаево и Опан.

Бяха разгледани 5 основни теми по програмата на обучението, представен опита на екипа на ЦСРИ”Алтернатива” по ранна интервенция; проведена дискусия и анкета с участниците за развитието на социални услуги за деца в техните селища.

Участие в Международна конференция в Истанбул

  PIC 0032
Тодорка Станкова, ръководител на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с проблеми в развитието/предимно с аутистичен синдром/, администриран от Гр. сдружение „Алтернатива 55” взе участие в Международна конференция „Заетост за хора с увреждания. Повишаване на осведомеността и възможностите за заетост”, проведена в Истанбул на 26-28 септември 2013.

Конференцията бе организирана от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хората с увреждания (EASPD), съвместно с Министерство на семейството и социалната политика, Турция; с участието на над 200 души от цял свят. Организатор за България бе Национален алианс за социална отговорност (НАСО) .

Основните теми, разисквания на конференцията с участието на лектори от Великобритания, Франция, Белгия, Турция и др. бяха насочени към предизвикателствата пред хората с увреждания да ползват правото си на работа-законови рамки; дискриминационни нагласи; липса на адекватни схеми за подкрепа; анализ на настоящата ситуация; перспективи. Представяне на градивните елементи на новата Декларация за заетост на EASPD.

 

Пресконференция и начало но обучителна програма

На 4 октомври, петък, 2013 г., от 13 часа, в конферентната зала „Бухчевата къща” ще се проведе пресконференция на Гражданско сдружение „Алтернатива 55”.

Ще бъде представен новият социален проект на сдружението „Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество " към Българо- швейцарска програма за сътрудничество.

От 14 часа в същата зала започва първият от поредица семинари по проекта, в които участват представители на общините Мъглиж, Гурково, Николаево и Опан.

Ще бъдат разгледани темите:

- Ментални проблеми в развитието на детето: същност, видове, ранни признаци, възможности за ранно диагностициране.

- Програмата за ранна интервенция като метод за ранно откриване на проблеми в развитието на детето и превенция на институционализирането.

Лектори:

- Д-р Рени Колева – педиатър и детски ендокринолог
- Деяна Нончева- психолог и говорен терапевт
- Алескандра Димитрова - психолог и специален педагог.

ПИЛОТНА ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С АУТИЗЪМ

Да бъдат здрави, радостни и да намерят много нови приятели-това пожелахме на децата, участници в съвместната ни програма с клубовете "Траяна" и "Августа" за рехабилитация чрез плуване, която бе тържествено открита на закрития общински басеин на 20.09.2013г., в присъствието на представители от общината, на двата клуба, родители и деца.


Водната терапия,  състояща се от активни и пасивни упражнения , води до постигане на много добри резултати при деца, особено с дефицити, но тя не е финансирана от държавата, затова се търсят алтернативни начини за прилагането й. Център „Алтернатива” повече от година работи по каузата за подкрепа на деца с аутизъм и други генерализирани разстройства в развитието, с подкрепата на Дарителската платформа на Фондация „Помощ за благотворителността в България”, благодарение и на дарение от Сдружение „ Клуб Бегач”.


Дванадесет деца, предимно с аутистичен синдром, ще вземат участие в курс по плуване до края на м. ноември, като занятията се провеждат 2 пъти седмично от треньори на двата клуба.


Децата получиха клубни карти и с радост очакват първите занятия, които започват на 23 септември.

Събитието бе отразено от Телевизия „Стара Загора”, Телевизия ”Загора”, ел.вестник „ Новината” и НБП.