platformata

 

logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

Каузата на ЦСРИ "Алтернатива" в подкрепа на деца с аутистичен синдром

Каузата на ЦСРИ "Алтернатива" в подкрепа на деца с аутистичен синдром

Нов социален проект на Гражданско сдружение „Алтернатива 55”

Днес, 8 юли 2013г., бе подписан договор за изпълнение на Проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми „ по Българо-швейцарска програма за сътрудничество към "Фонд за  реформи, свързани с участието на гражданското общество”.

От постъпилите 168 проекта на НПО, работещи в социалната сфера, окончателно са утвърдени 21 проекта, между които и този на нашето сдружение.

 

Прочети още...

Участие в международна конференция по проблемите на аутизма

1371420046В международна конференция, организирана от Карин дом-Варна от 10 до 12 юни, участваха Мая Момчилова, психолог и Тодорка Станкова, специален педагог и един родител от Център ”Алтернатива”. В Центъра се предоставят услуги предимно на деца с аутистичен синдром.

Целта на конференцията бе чрез представяне на лекции от международни специалисти в областта на аутизма, да се увеличи познанието в тази област и да се запознаят българските специалисти, семействата и обществеността с новите тенденции за работа с децата от аутистичния спектър; при овладяването и усъвършенстването на различни терапевтични методики.Много важен елемент на конференцията бяха темите, свързани с ранна диагностика и с подкрепата в различни етапи от развитието на децата от аутистичния спектър. Лектори бяха специалисти предимно от болницата в Бостън , САЩ

Д-р Рамзи Назир е педиатър с подспециалност педиатрия при деца с проблеми в развитието и поведението. Има обширна подготовка и богат клиничен опит от Бостънската детска болница, афилиирана към Медицинското училище на Харвард. Има експертиза в диагностициране и мениджмънт на нарушения като аутизъм, синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието, умствена изостаналост, обучителни затруднения и др.

Д-р Бистра Власакова завършва Медицински Университет – гр. Варна през 1993г. От 2006г. работи като специалист по педиатрична анестезия в Бостънската детска болница. Ръководител е на иновативна програма за периоперативна подготовка на пациенти с аутизъм.

Джейсън Травърс,, ABA поведенчески анализатор. Трета година асистент преподавател по специална педагогика в Масачузетския Университет Амхърст.

Даян Л. Максън, магистър на науките, лицензиран окюпейшънъл терапевт.

 

 

Среща на родители на деца със СОП в РЗИ-Стара Загора

rziДнес д-р Златина Нанева, директор на РЗИ-Стара Загора прие представители на родителската група на ЦСРИ „Алтернатива” и г-жа Павлина Делчева, Омбудсман на Стара Загора.

В работната среща бяха обсъдени актуални проблеми във връзка с издаването на решения от ТЕЛК при деца с генерализирани разстройства в развитието, както и съществуващи административни пречки и пропуски в тази връзка.

 Д-р Нанева подкрепи исканията на родителите и заедно с г-жа Делчева поеха ангажимент за скорошното решаване на обсъдените проблеми.

Среща на родителската група с екипа на Фондация” Обществен дарителски фонд”

dfДарителството и партньорството бяха основните теми на срещата между родителската група на Център " Алтернатива" и екипа на Фондация " Обществен дарителски фонд-Стара Загора