platformata

 

logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

Пилотна програма за рехабилитация чрез плуване

clip image002Юлия Александрова е един от тримата треньори, които помагат на нашите деца да усвоят умения за плуване.

Пилотната ни програма за рехабилитация чрез плуване на децата, посещаващи нашия Център, показва изключително добри резултати. Тя се осъществява благодарение на дарение от Спортен Клуб „Бегач„, София, чрез Дарителската програма на Фондация „Помощ за благотворителнастта в България” и ще приключи в края на м.ноември т.г.

Родителите и екипът на Центъра започват инициатива за набиране на средства за продължаване на програмата за плуване/ за подкрепа вижте Стани доброволец / дарител на страницата ни/.

Как с употребявана хартия да изработим красиви неща

                        PIC 0133
На 10 и 15 октомври 2015г. деца, родители и приятели взеха участие в поредните ателиета, които се реализират благодарение на проекта „Мобилно ателие Заедно”, финансиран по Програма „Дарителска платформа ЗА Стара Загора”, подкрепена от ФОДФ и ФРГИ.

Приложничката Таня Иванова показа технология за ръчно изработена хартия и изготвяне на красиви художествени предмети от нея.

Изнесено занятие съвместно с деца от дом „ Незабравка”

PIC 0113PIC 0100
  Радостни емоции споделиха децата от ЦСРИ "Алтернатива" на 09 октомври 2013г. с малките им приятели от Дом за деца, лишени от родителски грижи "Незабравка". Наред с игрите и танците, заедно с майките децата участваха в рисуване на красиви стъклени предмети. Това е поредната инициатива по проекта ни Мобилно ателие "Заедно".

Семинар: „ Ментални проблеми в развитието на детето. ранна интервенция с цел превенция на институционализирането на деца”

 

 PIC 0069

 На 4 и 5 октомври, в конферентна зала „ Бухчева къща”, бе проведен първият от поредицата двудневни семинари по проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”, който се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество".

Участници в семинара бяха представители на общинска администрация, на социалните служби, директори, учители и медицински лица от училища и детски заведения от общините Мъглиж, Гурково, Николаево и Опан.

Бяха разгледани 5 основни теми по програмата на обучението, представен опита на екипа на ЦСРИ”Алтернатива” по ранна интервенция; проведена дискусия и анкета с участниците за развитието на социални услуги за деца в техните селища.

На 4 и 5 октомври, в конферентна зала „ Бухчева къща”, бе проведен първият от поредицата двудневни семинари по проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”, който се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество".

Участници в семинара бяха представители на общинска администрация, на социалните служби, директори, учители и медицински лица от училища и детски заведения от общините Мъглиж, Гурково, Николаево и Опан.

Бяха разгледани 5 основни теми по програмата на обучението, представен опита на екипа на ЦСРИ”Алтернатива” по ранна интервенция; проведена дискусия и анкета с участниците за развитието на социални услуги за деца в техните селища.

Участие в Международна конференция в Истанбул

  PIC 0032
Тодорка Станкова, ръководител на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с проблеми в развитието/предимно с аутистичен синдром/, администриран от Гр. сдружение „Алтернатива 55” взе участие в Международна конференция „Заетост за хора с увреждания. Повишаване на осведомеността и възможностите за заетост”, проведена в Истанбул на 26-28 септември 2013.

Конференцията бе организирана от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хората с увреждания (EASPD), съвместно с Министерство на семейството и социалната политика, Турция; с участието на над 200 души от цял свят. Организатор за България бе Национален алианс за социална отговорност (НАСО) .

Основните теми, разисквания на конференцията с участието на лектори от Великобритания, Франция, Белгия, Турция и др. бяха насочени към предизвикателствата пред хората с увреждания да ползват правото си на работа-законови рамки; дискриминационни нагласи; липса на адекватни схеми за подкрепа; анализ на настоящата ситуация; перспективи. Представяне на градивните елементи на новата Декларация за заетост на EASPD.