logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

Участие в Борса на идеи и проекти

 

  На 26 януари 2012 г. Гражданско сдружение”Алтернатива 55”  участва в Борса на идеи и проекти, проведена по инициатива на Фондация Лале, в сътрудничество с Обществен дарителски фонд и ТПП и подкрепата на Община Стара Загора. Борсата се реализира в рамките на проект на Фондация Лале, финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. В България успешно са проведени борси в градовете  Русе, Пазарджик, Пловдив, Варна, София, Търговище и Плевен, като последната е в Стара Загора. borsa_a55

 В Младежки дом се събраха представители на над 20 граждански и бизнес организации и предприемачи. Както винаги, на Борсата имаше едно единственото правило - не се търсеха и не се предлагаха пари. Представителите  на стопански и нестопански организации прекараха около час в интензивни запознанства, разговори, обмяна на идеи и уговорки за срещи. Бяха сключени общо 43 сделки, остойностени условно на 57 000 лева.

  Сдружение „Алтернатива 55” сключи 3 сделки, остойностени на 5400 лева,  с  фирми от Стара Загора, които ще подпомогнат работата на екипа с деца с аутистичен синдром, посещаващи Център за социална рехабилитация и интеграция на деца „ Алтернатива „.

Благотворителна кампания за ЦСРИ „Алтернатива„

targestvoПо инициатива на родителите на децата, посещаващи ЦСРИ „Алтернатива„ започна кампания за набиране на средства за обогатяване базата на центъра и повишаване на капацитета му.
Над 250 коледни картички, керамика, украшения за елха, детски рисунки бяха изработени от родители, деца и екипа на ЦСРИ ”Алтернатива„. Бе организирана и коледна томбола, чрез която родителите популяризираха инициативата за подкрепа на ЦСРИ сред различни среди на местната общественост.
Кампанията стартира с провеждане на Коледно тържество с изложба-базар на художествените изделия, проведено на 21.12.2011 г. в любезно предоставената за безвъзмездно ползване конферентна зала „Бухчева къща” и с участие с коледен щанд в Младежки дом на инициативата „За децата на Стара Загора„.
Д-р Антония Тодорова от дирекция „Здравеопазване и социални дейности„ към община Стара Загора поздрави участниците в тържеството с пожелание за продължаване на сътрудничеството в полза на децата с уврежданиая и техните семейства, като подчерта много добрите постигнати резултати от сдружението при предоставяне на услуги в ЦСРИ от началото на юни тази година.
Малките ни приятели от ДДЛРГ „Т.Попова„ зарадваха присъстващите с изпълнението на детската  смесена фолклорна група към дома.
Инициативата протече с подкрепата на партниращите ни организации
„Термохран инженеринг„ АД, „Бухчевата Къща”, БЧК, дизайнерските фирми ЕТ „Вектор„ и ЕТ „Дани„.

21.12.2011 Предстояща коледна инициатива.

koledno-tarjestvo

Родителската група и екипа на ЦСРИ „ Алтернатива” организира на 21 декември, сряда, от 16,30 часа, в Конферентна зала „Бухчева къща” КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО с изложба - базар. Ще бъдат изложени художествени предмети, изработени от деца, родители и членове на екипа на Центъра.

С това тържество се поставя началото на дългосрочна кампания на родителската организация и екипа на сдружението за обогатяване на материалната база и разширяване капацитета на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с проблеми в развитието ”Алтернатива„.

Официални партньори на кампанията са:

„Термохранинженеринг„ АД; БЧК-Областен съвет–Стара Загора; Бухчева къща; Дизайнерски фирми ЕТ „ДАНИ” и ЕТ „Вектор„.

20.12.2011 Участие в коледния търг на ФОДФ-Стара Загора.

На организираната от Фондация „Обществен дарителски фонд„ и НПО от Стара Загора традиционна Коледна инициатива „За децата на Стара Загора„, сдружението участва в коледния базар с красиви картички, коледни играчки и керамика, изработени в занятията по арттерапия в Център „Алтернатива„.


 

Обучение в ЦДГ № 7 „Светулка”, гр. Стара Загора

По покана на ръководството на ЦДГ № 7 „Светулка”, гр. Стара Загора бе проведено обучение на родителите на една група деца, посещаващи ЦДГ. Обучението бе последващо след проведената през м.октомври информационна среща с колектива на ЦДГ № 7 във връзка с ранната диагностика и рехабилитация при деца с аутистичен синдром.

Темата на обучението бе „Детското развитие от 3 до 6 г.; нарушения в развитието. Особености в развитието при деца с аутистичен синдром и възможности за ранна диагностика, рехабилитация на децата и подкрепа на семействата им. ”.

Целта на обучението бе да се запознаят родителите с някои генерализирани разстройства в развитието, като се обърне особено внимание на проявите при аутистично разстройство и възможностите за диагностика и рехабилитация. Екипът си постави за цел също да съдейства и за развиване на подкрепяща среда към децата със СОП, защото често техните проблеми остават недостатъчно разбрани от общността.

Водещи на обучението бяха Галена Грозданова – клиничен психолог и Мая Момчилова – психолог, специален педагог.

Към специалистите бяха зададени множество въпроси относно конкретни проблеми в ранното детско развитие и възрастовите кризи в живота на детето; разстройствата на развитието при аутизъм; особености при децата с хиперактивност и дефицит на вниманието; как се ползват услугите на ЦСРИ.

В края на срещата родителите получиха информационни материали за генерализираните разстройства при децата и за услугите, които предоставя Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със СОП към сдружението.