platformata

 

logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

ОБЯВА

Гражданско сдружение „ Алтернатива 55”

ОБЯВА

 

Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” обявява конкурс за длъжността „Ръководител" на ЦСРИ „Алтернатива”-Стара Загора”.

 

Кратко описание на длъжността:

-       Организира, координира и контролира работата на екипа на ЦСРИ „Алтернатива” .

-       Отговаря за повишаване квалификацията на персонала, поддържане на добър

психоклимат в Центъра; предоставяне на услуги с необходимото качеството, в съответствие с изискванията на стандартите за социални услуги в общността.

-       Работи за устойчиво предоставяне на услугите и развитие на ЦСРИ.

-      Оказва съдействие на институциите, ръководещи предоставянето на социалните

услуги в общността.

-     Изготвя доклади и информации за дейността на Центъра и ги предоставя своевременно

на Управителния орган на сдружението и отговорните институции.

 Изисквания за заемане на длъжността:

  1. -       Образование: висше, степен на образование- магистър;

-       Професионален опит: 3 години;

-       Предпочитана специалност: специална или социална педагогика, психология.

 Допълнителни умения и квалификации:

-       Инициативност, оперативност, комуникативност;

-       Умение за работа в екип;

-       Познаване на нормативната уредба;

-       Умения да организира собствената си работа и тази на подчинените си;

-      Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;

-      Компютърни умения – работа с Microsoft Office Wоrd, Microsoft Office Excel, интернет.

Ползването на английски език е предимство.

 Документи за участие в конкурсната процедура

-       Заявление;

-       Професионална автобиография;

-       Копие от диплома за висше образование;

-    Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, получена допълнителна квалификация;

-       Копие от други документи, по преценка на кандидата.

Предлагаме: 

-       Ясно регламентирани трудови правоотношения - трудов договор;

-       възможности за допълнителна квалификация; 

-       работа в динамичен екип. 

 Начин на провеждане на конкурса

-       Одобрените след прегледа на документите кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Място и срок за подаване на документите за участие:

-  Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите в 15-дневен срок, считано от следващия ден след датата на публикуване на обявлението или до 17.00 часа на 30.05.2013 г., в ЦСРИ на адрес: гр.Стара Загора , ул. Д.Наумов № 110.

-     Копие от обявлението, датата и мястото на провеждане на събеседването и всички съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в ЦСРИ и се публикуват на електронната страница на Сдружението.

Прочети още...

Сбирка по програма "Хлебна къща"

statia1На 26 април в Центъра бе проведена сбирка по Програмата „ Хлебна къща”, която за нашия град се представлява от Ралица Георгиева координатор по проекта. Д-р Надежда Савова, културен антрополог на университета "Принстън" в САЩ, ще превърне в Хлебна къща старата си фамилна къща в Стара Загора. Надежда Савова, чрез неправителствената организация "Международен съвет на самодейните средища, реализира в цял свят програмата "Мрежа хлебни къщи".

 

Идеята е тези къщи да се превърнат в места за така наречената "хлебна терапия" - при нея месенето на хляб е метод за сплотяване на общностите и арт терапия за уязвими хора. Досега със своите хлебни къщи могат да се похвалят 12 страни, а у нас те вече са 10.

Прочети още...

Кампания „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ

zaedno2Във връзка с 2 април - Световен ден за информираност за аутизма- Гражданско сдружение „Алтернатива 55” организира от 20 март до 20 април за пети пореден път кампания „ ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ в подкрепа на децата с аутистичен синдром и семействата им.

КАКВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ

  • Проведени са три обучения с общо 60 участници - студенти от МФ на Тр.У, членове на Асоциация на студентите медици в България, детски учителки и библиотечни работници - относно ранната диагностика и рехабилитация при деца с аутизъм.
  • Бе открит Монтесори кабинет в ЦСРИ, като специалистите от Центъра демонстрираха пред практическото приложение
  • на метода при рехабилитацияа на деца с аутизъм.
  • В проведения Ден на отворените врати бяха представени екипът и услугите на Център „ Алтернатива”.
  • В среща на родителите с омбудсмана на Стара Загора и представител на Дирекция Социално подпомагане бяха поставени редица проблеми, свързани с трудности с диагностицирането и издаването на решения от ТЕЛК за деца с аутистичен проблем.
  • Изготвени и популяризирани са комплект информационни материали, представящи ранните признаци при аутизъм; възможностите за ранна диагностика и рехабилитация; услугите на ЦСРИ; възможностите на Монтесори терапията при деца с аутизъм.
  •  В Дарителската кампания за създаване на игротека отделни дарители, както и Младежки общински съвет и Асоциация на студентите медици в България- клон Стара Загора , предоставиха над 150 игри, книжки и играчки за децата в Център” Алтернатива”.

 

Прочети още...

Участие на ГС”Алтернатива 55” в проекта “Пътна карта на парламентарни избори - 2013” на Асоциация „ Прозрачност без граници”

В периода април – май 2013 година Асоциация “Прозрачност без граници” – националното представителство на международната организация за борба с корупцията Transparency International – ще осъществи независим граждански мониторинг върху спазването на международно признатите стандарти за провеждане на честни и демократични избори, както и върху финансирането на предизборните кампании на участниците в изборите за 42-ро Народно събрание. Инициативата е част от проекта “Пътна карта на парламентарни избори - 2013”, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България. За първи път инициативата за наблюдение на степента на прозрачност на финансирането на предизборни кампании бе осъществена от Асоциация “Прозрачност без граници” по време на кампанията за избор на президент през 2001 година.

През настоящата година наблюдението ще бъде осъществено със съдействието на местни неправителствени организации от различни региони в страната, обединени в Гражданска коалиция за наблюдение на изборния процес. Част от тази коалиция е Гражданско сдружение „ Алтернатива 55”.

 

С настоящата инициатива си поставяме за цел да упражним независимо гражданско наблюдение, основано на принципите на независимост, политическа безпристрастност и конструктивен диалог с всички участници в изборния процес, да търсим съдействието на институциите при констатирани нарушения и да предоставим информация относно резултатите от наблюдението.

 

За контакти, сигнали и информация- Стара Загора :

тел./факс 042/64 71 19     мобилен телефон 0888 265 071

е-mail: alternative55@mail.bg

          

Прочети още...

Поредна партньорска инициатива на Център”Алтернатива” и ОДЗ № 34 в кампанията „Заедно можем повече”.

zaednoЕкипът на Център ”Алтернатива” през последната учебна година постига много добър резултат в развитието на две деца с аутистичен синдром, като работи в много тясно взаимодействие със специалистите от Обединено детско заведение № 34 „Райна Княгиня” с директор г-жа Любка Иванова, което тези деца посещават.

На 2 април, по случай Световния ден за информираност за аутизма, в Центъра бе проведена информационна среща с представители на ОДЗ № 34.

Деяна Нончева, психолог и говорен терапевт в Центъра, представи практическото приложение на Монтесори метода при развитието на речта и жизнените умения на децата с аутизъм. В оживена дискусия бяха обсъдени много проблеми, свързани с необходимостта от ранно диагностициране и рехабилитация при децата с аутизъм; за работата с родителите на тези деца и привличането им като ко-терапевти; за грижата и съпричаствостта на обществото ни към интегрирането и създаването на условия за самостоятелен живот на децата след навършване на пълнолетие.