logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

ГС ”Алтернатива 55” подкрепи учредяване на Младежки консултативен съвет

    По покана  на СНЦ „Различният поглед” Борислава Бонева, представител на ГС”Алтернатива 55”,  участва в среща на членовете на различни неправителствени организации, работещи по проблемите на младите хора, с представители на Община Стара Загора- зам. кмета Иванка Сотирова и председателя на Общинския съвет Емил Христов.

  В средата на октомври официално ще бъде учреден Младежкия консултативен съвет към Община Стара Загора. На срещата бяха обсъдени Проекто–устава на бъдещия МКС, както и целите и направленията на работа на съвета.

Дарение за приятелите от ЦСРИ „Алтернатива”

   Това лято малкият Виктор няколко пъти посети Център „Алтернатива „ и намери нови приятели.

   С обич той и родителите му подариха  на децата  от Центъра различни игри, книжки, играчки.

                                                                 darenie igrachki

Кръгла маса по проблемите на социалното включване на хората с увреждания

    По покана на СНЦ „Ти избираш„ Ганка Господинова, зам. председател на УС на сдружението участва в Кръгла маса на тема “Излизането от институция = жилищна политика + достъп + лична помощ” , проведена на 21.09.2012 г. в Община Стара Загора.

   Целта на събитието бе да се представят добри европейски практики за независим живот на хората с увреждания. Шведският модел бе представен от Джейми Болинг-изпълнителен директор на Европейската мрежа за независим живот; а практики от Испания представи Хосе Мартин - активист за независим живот.

Участие на родителската група към ЦСРИ”Алтернатива” в „Борса на идеи и проекти”.

    На 20 септември в Младежкия дом бе проведено еднодневно обучение на представители на граждански организации от Стара Загора, като  част от подготовката за второто издание на „Борса на проекти и идеи”, организирана от Фондация „Лале”. Целта на обучението бе да запознае участниците с правилата на провеждане на Борсата и да им помогне да упражнят уменията си за представяне на организацията и формулиране на добри предложения към бизнеса.

  В проведената успешна първа „Борса на проекти и идеи” в Стара Загора в началото на годината, сдружението  сключи 3 сделки.

   Във второто издание участва председателят на родителската група към ЦСРИ ”Алтернатива” Ивета Николова. 

Материална подкрепа на семействата на деца с увреждания

   Екипът на ЦСРИ ”Алтернатива„ изказва своята благодарност на старозагорската областна организация  на БЧК, благодарение на която 15 семейства на деца с увреждания, посещаващи ЦСРИ ”Алтернатива„, бяха информирани своевременно и получиха подкрепа по Програмата за разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз.