logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

По случай 2 април, международния ден за информираност по проблемите на аутизма, ГС „Алтернатива 55” и ЦСРИ „ Алтернатива „ организират информационна кампания.

Целта на кампанията е  повишаване информираността на обществото  относно състоянието „Аутизъм” и подобряване качеството на живот на децата с такъв синдром и техните семейства.

В рамките на кампанията ще бъдат проведени:

22 март от 15,30 часа

Конферентна зала на  Фондация „Обществен дарителски фонд–Стара Загора”. Кръгла маса  на тема: Ранна диагностика и рехабилитация при децата с аутистичен синдром.

Поканени за участие са представители на институции, НПО ,ВУЗ.

26 март-30 март, от 9 до 13 часа всеки ден

В Център за социална рехабилитация и интеграция на деца „ Алтернатива”

Седмица на отворените врати : консултации за деца и родители; предоставяне на информация за специалисти.

2 април, от 17 часа

В Център за социална рехабилитация и интеграция на деца „ Алтернатива”

Дискусия на тема: Какво е необходимо да  направи обществото ни за определяне на нуждите, социализацията и  развитието на растящия брой деца с аутизъм в България и подкрепа на техните семейства.

Поканени за участие са родители и представители на институции.

Кампанията се организира в партньорство с Община Стара Загора и Фондация „ Обществен дарителски фонд –Стара Загора„.

Информацинен ден и обучения по проблемите на аутистичното разстройство в развитието на децата.

   На 25 и 26 февруари, по покана на Сдружение „Хоризонти„ -Сливен, бяха проведени информационна среща с обществеността на Сливен и обучения на родители и специалисти от екип на ЦСРИ "Алтернатива”.

  Д-р Рени Колева, педиатър и детски ендокринолог,  с участието и на психолозите от екипа на ЦСРИ, отговориха на много голям брой въпроси относно ранната диагностика, рехабилитация, повишаване подготвеността на семейството и на обществото за отглеждане, развитие и интегриране на  дете с такъв проблем.

  Екипът на ЦСРИ „Алтернатива„ проведе  обучение и на специалисти във връзка с проявите при аутистичния синдром, формите на работа с деца с аутизъм и с родителите им и организиране на социално- образователните услуги за деца с такъв проблем в развитието.

  Инициативите бяха проведени в рамките на проект „С грижа за грижещите се” на Сдружение „Хоризонти”, финансиран от  Институт „Отворено общество”-София и Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

ПРЕДСТОЯЩО! Национална конференция за резултатите от гражданския мониторинг на избори 2011

  На 1 и 2 март в София  двама представители на ГС »Алтернатива 55» ще участват в заключителната национална конференция на Асоциация «Прозрачност без граници« във връзка с приключване на проект« Прозрачност и почтеност на изборния процес- граждански мониторинг на местни и президентски избори-2011 г.», по който сдружението бе една от партниращите НПО от страната.

 На конференцията ще бъдат представени доклади за резултатите от мониторинга на Асоцията и Национален доклад от изследването«Национална система за почтеност на България». Ще бъдат разгледани и ролята на Сметната палата и Изборната администрация за спазване демократичните стандарти в изборния процес, както и прозрачността на  финансирането на предизборните кампании на избори 2011 г.

 Презентации ще бъдат представени от: доц.д-р Огнян Минчев; доц. д-р Антоний Гълъбов; доц.д-р Даниел Смилов; д-р Стойчо Стойчев; гл.ас.Димитър Димитров и Ваня Нушева- Кашукеева.

Заключителен семинар от поредицата "Ролята на НПО в борбата срещу дискриминацията".

  Гражданско сдружение «Алтернатива 55» участва в заключителното обучение от поредица семинари за борба с дискриминацията, организирани от Български хелзинкски комитет.

  На 17.02.2012, в София, на заключителната сбирка на тема "Ролята на неправителствените организации в борбата срещу дискриминацията – партньорства, комуникационни стратегии и работа с  медиите” участва Ганка Господинова, заместник председател на УС на сдружението.

ГС « Алтернатива 55» бе отличено с втора награда на национален конкурс, организиран от Български център по нестопанско право

  На 16.02 т.г. ГС «Алтернатива 55» бе отличено с втора награда на национален конкурс, организиран от Български център по нестопанско право. БЦНП, съвместно с фондация ПАЦЕП, реализира  програма за подкрепа на неправителствени организации, които имат бизнес идеи и искат да постигат мисиите си с помощта на собствена стопанска дейност.

 От 58 кандидатствали организации от цялата страна бяха избрани 38, които преминаха поредица от специализирани обучения за бизнес планиране, като 14 от организациите подготвиха свои бизнес планове. Седем НПО, между които и « Алтернатива 55», бяха избрани да представят своите идеи пред специално жури. Бизнес идеята на сдружението е насочена към  създаване на  възможности за  подкрепа на семейства с деца с аутизъм и от други селища на региона. Ще бъдат предоставени услуги, свързани с информиране, консултиране, рехабилитация на деца с аутизъм, както и обучение на родители и  специалисти.  freeimage1

  Конкурсът е финансиран от фондация „Америка за България" и се осъществява с подкрепата на Център за предприемачество и управленско развитие (CEED); Микрофонд АД;  zadrujno.bg;  Микрофинансираща институция Джобс, част от групата на Българска банка за развитие, чиито представители участваха в журито на финалния кръг.

 Бизнес планът на « Алтернатива 55» бе представен пред компетентното жури в Гранд хотел София от инж. Ганка Господинова, заместник председател на УС на сдружението, която получи и наградата от 6500 лв. и предоставена възможност за  кредитиране  при преференциялни условия.