Текущи проекти

 • Център за социална рехабилитация и интеграция на деца. Период: 06.2011 - 05.2014 г. Финансиране: Държавен бюджет, делегирана държавна дейност.
 • Проект : Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”. Период: 01.08.2013- 30.07.2015 г. Финансиране: Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество".
 • Проект : Мобилно ателие „Заедно”   Период: 01.08.2013-30.11.2013 Финансиране: Дарителски кръг ЗА СТАРА ЗАГОРА- Фондация Обществен дарителски фонд-Стара Загора.
 • Проект: „ Ремонт и модернизация на ЦСРИ Алтернатива – Ст. Загора „  Период : 05.08.2013 -30.11.2013 Финансиране : Фонд „Социална закрила„ към Агенцията за социално подпомагане на МТСП.
 • Проект : „Програма за водна терапия на деца с генерализирани разстройства в развитиетo"  Период : 01.09.2013 -30.11.2013 г.Финансиране : Фондация „ Помощ за благотворителността в България „.
 • ПАРТНЬОРСТВА ПО ПРОЕКТИ Проект : “Пътна карта на парламентарни избори - 2013" Период: 01.04.2013 – 30.05.2013 г. Финансиране: проект на Асоциация „ Прозрачност без граници”, финансиран от Фондация Америка за България.

   

Реализирани проекти

 • Проект: "Програма за ранна интервенция при деца с генерализирани разстройства в развитиетo" Период: 05.11-10.11г. Финансиране: "Загорка" АД по програма "Създаваме по-добро бъдеще", съвместно с Фондация "Обществен дарителски фонд - Стара Загора". Проект: "Ранна интервенция", партньорство по проект на Фондация "Карин дом" Варна. Период: 05.2011-03.2012г. Финансиране: Фондация "Лале" и ОАК.
 • Проект: „Център за работа с деца с генерализирано разстройство в развитието”.Период: 06.2010-04.2011 г. Финансиране: „ФОДФ-Стара Загора”, по програма на Европейски социален тръст.
 • Проект: „Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им„. Период: 12.2009-12.2010 г. Финансиране: Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство чрез Фонд за подкрепа на НПО-България.
 • Проект: „Програма за работа с деца с аутизъм и с родителите им". Период: 05.2010-11.2010 г.   Финансиране: Община Стара Загора.  
 • Проект: „Приятел до теб ( развиване на жизнени и социални умения у децата от ДДЛРГ ”Т. Попова). Период: 05-12.2010 г. Финансиране: Фонд социална отговорност към   Първа инвестиционна банка чрез ФРГИ.
 • Проект: „Социален асистент за възрастни хора и деца с увреждания” по Национална програма „Асистенти за хора с увреждания „. Период: 01.2009-12.2009 г. Финансиране: МТСП-Агенция по заетостта и община Стара Загора.
 • Проект: „Комплексна социална услуга за деца с увреждания и родителите им”. Период: 05.2009 - 11.2009 г. Финансиране: Община Стара Загора.
 • Проект: Център за деца в риск “Грижа и подкрепа за теб”, партньорство по проекта на Община Раднево. Период: 06.2008 - 10.2009 г.; Финасиране: ЕС-Програма ФАР.
 • Проект:  „По-добри условия за хората в неравностойно положение„. Период: 09.2008 - 04.2009 г. Финансиране: Ф-я „Обществен дарителски фонд–Стара Загора”.
 • Проект: „Социален асистент за възрастни хора с увреждания” по Национална програма „Асистенти за хора с увреждания„. Период: 01.2007 - 12.2008г. Финансиране: МТСП-Агенция по заетостта и община Стара Загора.
 • Проект: „Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и родителите им”. Период: 06.2007-10.2008 г. Финансиране: ЕС, Програма ФАР.
 • Проект: „Заедно можем повече„ (кампания за развиване на подкрепяща среда към деца и младежи с ментални увреждания). Период: 06.2006 - 06.2007 г. Финансиране: ЕС, Програма ФАР.
 • Проект: "Участие на деца и младежи в социалния живот". Период: 11.2004 – 09.2005 г. Финансиране: Фондация „КСП-България”.
 • Проект: „Успех без зависимости. Период: 12.2003-08.2004 г. Финансиране: ЕС, Програма ФАР.
 • Проект: "Благотворителен търг за деца с увреждания". Период: 12.2002 - 03.2003 г. Финансиране: Ф-я "Развитие на граждански инициативи".
 • Проект: „Партньори за промяна”. Период: 10.2002 - 07.2003 г. Финансиране: ЕС, Програма ФАР.
 • Проект: „Повишаване възможностите са професионална реализация и социална адаптация на зрелостниците от социалните домове”. Период: 10.2000-10.2001 г. Финансиране: ЕС, Програма ФАР.