outism3

Процедура за прием

На Ръководителя на ЦСРИ "Алтернатива" се предоставят следните документи:

  • Направление от директора на Дирекция "Социално подпомагане";
  • Експертно решение от лекарска комисия (ако има такова) - копие или писмено лекарско предписание-копие;
  • Акт за раждане на детето-копие;
  • Допълнителни документи, удостоверяващи дефицитите и силните страни на детето (епикризи, педагогически оценки и др.);
  • Цветна снимка (2 броя– паспортен формат);
  • С подаване на документите в ЦСРИД "Алтернатива" се попълват молба за ползване на услугата; входна анкетна карта по образец и регистрационна карта.