Управителни органи

Управителен съвет

Анастасия Василева – председател

Ганка Господинова – заместник председател

Жанета Бюйлекова – член

Радка Дончева – член

Доц. д-р Стефка Динчийска, преподавател в ТУ – член.


Контролен орган

Бинка Александрова

Душка Петрова

Юлиана Стефанова

 

Устав на гражданско сдружение “АЛТЕРНАТИВА – 55”