platformata

 

logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

Управителни органи

Управителен съвет

Анастасия Василева – председател

Ганка Господинова – заместник председател

Жанета Бюйлекова – член

Радка Дончева – член

Доц. д-р Стефка Динчийска, преподавател в ТУ – член.


Контролен орган

Бинка Александрова

Душка Петрова

Юлиана Стефанова