outism3

Услуги

СОЦИАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ЦЕНТЪР "АЛТЕРНАТИВА"

 • Социално консултиране
 • Психологическо консултиране
 • Социално-педагогическа рехабилитация на деца със СОП
 • Психологическа и логопедична рехабилитация и терапия на деца със СОП
 • Терапия с игри; музикална терапия и терапия с изкуство; трудотерапия
 • Монтесори терапия
 • Организация на свободното време на деца със СОП
 • Консултативни услуги и обучения за родители и разширени семейства на децата със специални нужди
 • Родителска група за самопомощ
 • Домашни посещения
 • Консултативни услуги и обучения на специалисти