УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ ЗА МРЕЖИ И ПАРТНЬОРСТВА

На 30 и 31 октомври 2014г. Швейцарско междинно звено проведе Форум „ Българо-швейцарска програма за сътрудничество в подкрепа ролята на гражданското общество в България и насърчаване на сътрудничеството между български и швейцарски мрежи и партньорства„.Приветствие към участниците поднесе Н.Пр.Регина Ешер, посланик на Конфедерация Швейцария.

В рамките на Българо-швейцарското сътрудничество КОНСОРЦИУМ, състоящ се от InnovaBridge Foundation-Швейцария, Neosys ООД- Швейцария и Балканския институт по труда и социалната политика (БИТСП), са упълномощени от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC) да бъде Швейцарско междинното звено (SIB),което да управлява тематичните фондове "Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество" (TF CSP) и "Фонд партньорства и експертна помощ" (TF PEF). Първият е насочен към български НПО, а вторият-насърчава партньорства между български и швейцарски организации.

Бяха представени основните направления на Програмата, свързани с участието на гражданското общество в дейности в социалната сфера, опазване на околната среда, партньорства и експертна помощ.

Участниците във форума споделиха опит и предложения за партньорства в 4 панела :

-   Роля на гражданското общество, мрежи и партньорства в развитието на сектора на социалните услуги в България;

-   Роля на гражданското общество, мрежи и партньорства в развитието на околната среда в България;

-   Институционално укрепване на гражданския сектор в България ;

-   Ролята на двустранните международни партньорства в развитието на конкретни социално-икономически сфери.

От Гр.сдружение „Алтернатива 55” участник бе Анастасия Василева, ръководител на проект „Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”. Тя представи накратко организацията, дейностите по проекта и възможностите за партньорства пред участниците в панела „Ролята на двустранните международни партньорства ...”.