Партньорство с ТрУ – Стара Загора

     И тази година, по договор с Тракийски университет, в ЦСРИ „Алтернатива„ се провежда държавен институционален стаж на студентите от Тракийски университет, Медицински факултет - IV курс, редовно обучение, учебна 2015/ 2016 година, специалност „ Социални дейности.

По програмата на стажа студентите се запознават с:

-   Организация и управление на институцията.

-   Основни функции на ЦСРИ.

-   Стандарти и критерии за предоставяне на услугата

-   Психолого – педагогически профил на децата, ползващи услугата.

-   Видове методи и дейности с децата в ЦСРИ.

Екипът на ЦСРИ споделя опита си в работата с деца с генерализирани разстройства в развитието и включва студентите и в дейности по социална интеграция и устойчиво развитие на социалните услуги за деца.