УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

На 19 август 2016 г. бе проведено Училище за родители по програмата на ЦСРИ за работа с родителите, на тема „ Особености и изисквания за ефективно хранене при деца с проблеми в развитието„.

Лектор бе д-р Росица Николова от отдел „ Профилактика на болестите и промоция на здравето” към РЗИ -Стара Загора.

Родителите представиха особеностите в развитието на децата си и на тази база поставиха конкретни въпроси, свързани с необходимостта и възможностите за изследване при прилагането на диети; възможностите за лечение чрез прилагане на витамин В12, особености при храненето на деца с аутизъм и други заболявания.

На родителите бяха предоставени информационни материал във връзка с храненето.