Когато до всяко добро същество застане още едно.....

DSC01378         DSC01377

За пета поредна година чрез дарения, привлечени по дарителската програма, организирана от Фондация „В помощ на благотворителността в България„ екипът на Център „Алтернатива” организира групови дейности, подпомагащи развитието и социализирането на децата от Центъра.

Преди дни - благодарение на направено дарение от децата от софийската организация „Луис Карол”, чрез проведена от тях благотворителна кампания - организирахме "ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ"- с ползване на минерален басейн, разходки сред природата и игри на чист въздух.

Организация „Луис Карол“ организира повече от 10 години извънкласни занимания и чуждоезиково обучение на деца и различни занимания в клубове по интереси.  Като основни принципи екипът е приел, че децата трябва да бъдат грамотни, но трябва  и да умеят успешно да представят себе си, да се изградят като успешни личности.   В учебната програма на организацията, освен подготовката по общообразователните предмети и обучението по чужди езици, са заложени не толкова популярните, но изключително полезни „Часове по добродетели“ , защото : 

„Езика на добродетелите говорят и разбират всички хора по света“. За нас добродетели са както: уважението, състраданието, честността, така и вежливостта и добрите обноски, умението да се оставя положително първо впечатление, адекватното държание в различни ситуации”.

В днешното трудно за всички ни време, подобен жест от деца за деца е проява на особено благородство и повярвайте, ние високо ценим това! Благодарение на Вашето добро дело се осъществи още една стъпка в развитието и социализацията на децата от Център „Алтернатива.

Мили деца, пожелаваме Ви здраве, вяра и оптимизъм в извършените от вас дела!!!