Сбирка на „Училище за родители „

                                                   DSC01459 1

В рамките на проект „Програма за подкрепа на родители на деца с генерализирани разстройства в развитието„, съфинансиран от Община Стара Загора, бе проведена поредната сбирка на Училище за родители на тема „Основни подходи при въвеждане на правила за работа и поведение при деца с ГРР; взаимодействие между специалистите и родителите в този процес”.

Водещите Тодорка Станкова–специален педагог и Тереза Стоянова- логопед, запознаха родителите с принципите за въвеждането, приемането и спазването на определени правила от децата.

Децата с особености в развитието се затрудняват да разберат и да се подчинят на социалните правила на поведение. Например: за тях е проблем да осъзнаят и да изчакват реда си на опашка; различните забрани; как да се ориентират; кога и на кого да кажат “здравей ” или “добър ден”.

При въвеждане на правила за поведение и общуване трябва да се има в предвид, че ако границите не са поставени ясно и категорично, детето остава във постоянен конфликт. Независимо от това, дали правилата ще бъдат въведени устно или пък визуално онагледени, те са абсолютно задължителни, като основният им акцент е върху това не какво да не прави детето, а какво точно да прави.

Необходимо е също

-   Уеднаквяване на изискванията – липсата на противоречие от страна на родители,учители и специалисти;

-   Постоянство при изискването за спазване на правила ;

-   Поощряване на доброто поведение.

-   Определяне на последствията от нарушение на правилата.

-   Дневен режим/разписание .

Преди да се започне с конкретна промяна или корекция, е необходимо не-приемливото поведение да бъде анализирано. Най-важният въпрос, на който трябва да се отговори, е защо детето реагира по този начин, каква е причината за въпросното по-ведение.

Разгледани бяха в детайли :

-   начини и техники за управление на поведението, дали резултат в практиката;

-   практически съвети в помощ за подобряване на поведението;

-   родителски правила срещу разглезване на децата.