„Родителите на деца с ГРР- важен фактор за развитие и интегриране на детето”

 

                 240955186 247502747260289 9019999714912261154 n    

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” реализира до края на 2021 година проект „Родителите на деца с ГРР-важен фактор за развитие и интегриране на детето”, финансиран от „ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3”.Средствата са осигурени от дарения на служителите на компанията, участващи в програмата за „Даряване по ведомост" на „КонтурГлобал Марица Изток 3”

Цел на проекта е да съдейства за преодоляване на тревожността и повишаване подготвеността на родители на деца с ментални проблеми в развитието за работата с детето в семейна среда, в партньорство с екипа на ЦСРИ. Проектът ще се реализира от експертен екип, включващ фамилен психотерапевт, психолог, специален педагог с голям практически опит в работата с деца със СОП. Основните дейности в този проект се основават на сформиране група родители на деца, посещаващи ЦСРИ, с които се провеждат сбирки по методиката „Група за самопомощ”, с предварително изготвена програма и съчетаване на сбирките с кратък обучителен материал по обсъждания проблем. Планирани са, след консултиране и с родителите, работа върху:

„Поставяне на граници при децата с проблеми в развитието”; „Как да подкрепим децата с аутизъм в общуването и комуникацията”; „Как да организираме дейностите децата вкъщи?”; Коя стратегия е по-ефективна – на поощренията или на наказанията? Книжка с обучителните материали по разгледаните теми, издадена по проекта, ще бъде предоставена на родителите на деца, посещаващи ЦСРИ сега и в бъдеще, което ще съдейства за устойчивост на резултатите.