Нова база на ЦСРИ

През лятото на 2022 ЦСРИ , администриран от ГС ”Алтернатива55” се премести в нова база. В сградата има оборудвана модерна зала за сензорна рехабилитация.Сензорно-интегративната терапия подпомага децата с увреждания да се концентрират чрез съответна дейност в специализирана среда – зала с различни по характер и предназначение уреди. Тя допринася за развитие на моторните и говорните умения, за подобряване на психическото и физическото състояние и по този начин съдейства за социализация и интегриране на детето.

Екипът на Центъра премина 2 обучения относно приложение на различни уреди в залата.

8161122Capture5467