Нов проект

Нов проект на сдружението „Развиване на двигателните и социални умения на деца с увреждания чрез спорт”
Срок за реализиране: (15 август- 15 декември 2022 година)
Целева група: над20 деца с генерализирани разстройства в развитието, предимно с аутизъм, на възраст от 4 до 10 години, посещаващи ЦСРИ „Алтернатива”-Стара Загора.
Цел и задачи: Да се подпомогнат деца с увреждания да преодолеят недостатъци в движенията си, които им пречат да се самообслужват, да посещават обществени места, да общуват, да постигнат по-високо ниво на самостоятелност, чрез включване в Програма по ерготерапия, провеждана в специално оборудвана зала на Център „ Алтернатива”. Дейностите ще се провеждат от подготвен ерготерапевт, като се работи по отделна програма за всяко дете, отчитаща вида и степента на увреждането му.

Център за социална рехабилитация и интеграция „Алтернатива55„ има дългогодишен опит в подкрепа на деца с увреждания-повече 15 години работим с деца с генерализирани разстройства в развитието, предимно аутисти. Тази група деца имат редица дефицити, свързани със затруднен говор, затруднени движения, трудно общуване, трудно самообслужване и др. Някои от децата се предвижват трудно самостоятелно/нарушена обща моторика или са ограничени и затруднени движенията и съгласуването им за отделни части на тялото/ фина моторика. Нарушената моторика силно затруднява самостоятелно обслужване на детето, общуването с други хора, развитието и включване в обществото. Това налага от ранна възраст да се прилагат подходящи методи за преодоляване изоставането във физическото и психическото развитие на детето, един от най успешните от които е занимание с подходящ спорт.

Имаме богат опит-6 годишен-в провеждане на спортни програми: плуване и конна езда, но в условията на неотзвучала пандемия тези спортове са неподходящи. Затова се насочваме към развиване на програма за спорт чрез ерготерапия, под ръководството на подготвен специалист и в специално оборудвана зала в нова сграда, в която се преместваме през август, където могат да се вземат всички предпазни мерки за провеждане на безопасна дейност.

Ерготерапия означава провеждане на група спортни дейности, чрез които се компенсират трайно увредени функции, като с всяко дете се работи индивидуално, след оценка какви точно са уврежданията.

Залата за ерготерапия е оборудвана и се ползват специани уреди като: Пътека за ходене, стълби за ходене: които подпомагат детето да се научи или да подобри ходенето си, като се развиват мускулите на краката. Специални люлки, чрез които детето се научава по- добре да се ориентира в пространството, както и да подсили различни мускулни групи. Детска пързалка, батут- уреди, които подпомагат развитие на движенията на различни мускулни групи и др.

Много е важно да се подчертае, че всички дейности, свързани със спорт, имат и друго изключително благотворно влияние: децата се научават да спазват правила, да си взаимодействат при груповите игри, да общуват и др.

 
310112207 637839141200999 2757705064832563857 n