Пилотно обучение по Ранна детска интервенция в рамките на международен проект

               67920365 220038075579535 6712746163788840960 n             67776845 467483943832905 8177421138045960192 n

На 8 и 9 август 2019 г. гражданско сдружение „Алтернатива 55“ бе домакин на обучение, представящо основните теоретични положения и добри практики в работата по ранно откриване на проблеми в развитието на детето и насочване към адекватна социална, медицинска и образователна помощ. В организирането на обучението като партньор се включи фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора“.

Обучението бе част от проект „ECI AGORA: Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“ на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), в който НАСО участва като партньор заедно с още 5 организации от Европа. Една от целите на проекта е на базата на преминалите обучения, споделения опит и създадените партньорства да се изгради устойчива мрежа за подкрепа между различни социални услуги от страните, участващи в проекта.

В събитието участваха 22 специалисти, представители на различни структури от гр. Стара Загора, а именно на педагогическия факултет към Тракийския университет, Центъра за ранно детско развитие, Международния младежки център към Община Стара Загора, КИЦ по ранно детско развитие към УМБАЛ, специалисти и родители на деца от ЦСРИ за деца с генерализирани разстройства в развитието „Алтератива 55“, психолози на свободна практика и от ЦСРИ за деца с увреждания – гр. Казанлък.

В програмата на обучението бяха застъпени следните групи теми: теоретична рамка на РДИ, невробиологична основа на РДИ, перспективи за развитие на нервната система при забавяне в развитието, семейно-центриран подход в РДИ, работа в екип, планиране със семейството и определяне на цели и подходи за работа, допустимост на услугата през опита на Португалия. Обучението бе проведено от лекторите Светла Григорова, директор на фондация „Грижи за деца с увреждания“ – гр. Габрово, и Лилия Евлогиева, методист към КСУДС – гр. Пловдив. В рамките на проведените дискусии специалистите от гр. Стара Загора споделиха своя опит и някои нерешени проблеми по РДИ. 

Обучението бе част от поредица от 10 пилотни обучения, които ще се провеждат в различни градове на България до м. октомври 2019 г.

Тази публикация е част от проект „ECI AGORA: Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“, финансиран от фондации Velux. Фондации Velux не носят никаква отговорност за съдържанието на тази публикация и гледните точки, изразени в нея.

Участие в Международен форум «Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие» -12-13 юни 2019

64448971 2423169317744178 1049109563787182080 n 64679085 2423229347738175 9102053109256945664 n IMG 1251

- На 12-13 юни във Варна Национален алианс за социална отговорност (НАСО) – представител за България на EASPD ( Европейска асоциация на доставчиците на социални услуги за хората с увреждания) отбеляза 10 години успешна дейност в проведен Международен форум «Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие». На форума присъстваха над 200 участници от България и Европа.

- Форума откри председателят на Националния алианс за социална отговорност г-н Георги Георгиев. С приветствия към участниците, встъпителния към темата за партньорството и поздравления за юбилея участие във форума взеха заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, генералният секретар на EASPD г-н Люк Зелдерло, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България г-жа Силвия Георгиева, зам. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане г-жа Мая Василева, кметът на Община Варна г-н Иван Портних.

- В деловата част на програмата бяха включени няколко панела, в които се представиха и дискутираха важни и актуални теми, свързани със състоянието и развитието на социалната сфера в България и Европа. Очаквано интерес предизвика въпросът за практическото приложение на новите закони за социалните услуги, за личната помощ и за хората с увреждания.

- Във форума и Общото събрание на НАСО, на който ГС « Алтернатива 55» е член и представител за Старозагорска област, присъства и представител на сдружението, който връчи плакет и благодарствена грамота на НАСО от името на организацията ни.

20 години от създаването си отбеляза на 4 юни 2019 Гражданско сдружение „Алтернатива 55”

 

DSC01125

Навършихме като организация хубавата възраст 20 години - с натрупан добър опит и даваща възможност да вървим напред. Много хора, институции и организации бяха заедно с нас по нелекия път в подкрепа на каузи за деца с увреждания, защита на права и развитие на гражданското общество .

Първоначалната мисия на „Алтернатива 55“ е да работи за засилване ролята на жените в развитие на гражданското общество и подпомагане на уязвимите групи хора в региона. Реализирани са проекти и програми, насочени към развитието, социализацията и реализацията на деца и младежи в неравностойно социално положение. 

През 2006г. Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ създава Център „Алтернатива“- един от първите центрове в страната, работещи с деца с генерализирани разстройство в развитието (ГРР), предимно с аутизъм. Мултидисциплинарен екип работи средно месечно с 35 деца и с родителите им по няколко основни програми: развитие на деца с ГРР чрез индивидуална, групова и изнесена работа за социализация; ранна интервенция за деца до 6 години – оценка на детето и капацитета на родителите в семейна среда; информиране, консултиране и обучение на родителите.

За изминалите две десетилетия са разработени и реализирани 94 проекта, като на 85 от тях са били водеща организация, а на другите-партнираща. Организирани са над 100 срещи и конференции с над 3000 участници. Сдружението е работило и постигнало забележителни успехи с над 300 деца и родителите им.подкрепяща среда. На отбелязването на 20-тия рожден ден на „Алтернатива 55“ присъстваха личности и представители на институциите, с които е извървян трудния, но ползотворен път- бяха връчени грамоти на учредителите Бинка Александрова, инж. Маргарита Попова и Пенчо Пенчев; на МФ и ПФ на Тракийски Университет, Обществен дарителски фонд, Областен информационен център, „Самаряни“ и „Свят без граници“, Бюро по труда, БЧК, ДГNo34 „Райна Княгиня, Мила Коларова, д-р Рени Колева, Дора Пенкова-Балти, Ивета Николова, Мирослава Бълдарамова и др.

С грамота и плакет „За принос „ в развитие и утвърждаване на сдружението бяха отличени-Областна администрация; Община Стара Загора ; Дирекция „Социално подпомагане“, Радио Стара Загора, Телевизия Стара Загора, НАСО, Dolap.bg, Контурглобал Марица Изток 3, Термохранинженеринг АД , ТПП-Стара Загора.

Жест на доброволчество от децата на Пето основно училище „Митьо Станев”- гр.Стара Загора

 

                   DSC01121       DSC01122      DSC01123

Деца от III e клас на Пето основно училище „Митьо Станев”- гр.Стара Загора се включиха в дарителска кампания за кауза на Център „Алтернатива„. Набраните средства от нарисувани от тях картички те дариха за децата от Център „Алтернатива„. По инициативата и ръководството на тяхната съученичка Михаела Павлова децата показаха на практика възпитание в добродетелство.

Благодарение на тях и други дарители, 30 деца от Центъра ще имат възможност да се включат в Програма по трудо терапия, развиваща формирането на умения за готвене, шиене, гладене - които не само ще развият основни жизнени умения, но и могат да са основа за бъдеща професия.

       Изключителна Благодарност към децата от III e клас на Пето основно училище „Митьо Станев”- гр.Стара Загора от ръководството на ГС „Алтернатива 55” !!!

 

 

 

Кампания за повишаване информираността и развиване на подкрепяща среда към децата с аутистичен синдром и техните родители

autizym

Кампания за повишаване информираността и развиване на подкрепяща среда към децата с аутистичен синдром и техните родители (5 март – 2 април 2019)

През 2007г. Генералната Асамблея на ООН приема резолюция 62/139, която обявява 2 април за Световен ден за информираност за аутизма. Гражданско сдружение „Алтернатива 55” организира за 11 пореден път информационна кампания във връзка с 2 април.

  1.Конкурс за рисунки на тема „Бъди ми приятел”, с творби на деца от детски и учебни заведения от Стара Загора и други градове на страната. Рисунките ще бъдат заснети и публикувани във ФБ страницата на Центъра ни и ще се проведе онлайн гласуване от гражданите. Професионално жури също ще оцени рисунките и определи победителите. На заключителна изложба на 2 април ще бъдат подредени отличените рисунки и връчени награди на децата и диплом на участвалите организации.

 2.Дни на откритите врати на ЦСРИ- запознаване на място (на родители, специалисти, учители, студенти), по предварителна заявка, с условията и прилаганите методики за работа с деца с Генерализирани разстройства в развитието – услуга, която сдружението предлага ката делегирана държавна дейност от 2011г.

 3.Провеждане на лекция за ранни откриване и ефективни методи за работа с деца с аутизъм пред студенти от Тракийския университет.

 4.Представяне на актуална информация в медиите и на електронната страница на сдружението и на информационни листове по темата за аутизма (същност, ранно откриване, диагностициране, работа с деца с аутизъм и родителите им).

Уверени сме в подкрепата на инициативите, насочени към широк кръг на обществото!

Подкатегории