Участие в Международен форум «Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие» -12-13 юни 2019

64448971 2423169317744178 1049109563787182080 n 64679085 2423229347738175 9102053109256945664 n IMG 1251

- На 12-13 юни във Варна Национален алианс за социална отговорност (НАСО) – представител за България на EASPD ( Европейска асоциация на доставчиците на социални услуги за хората с увреждания) отбеляза 10 години успешна дейност в проведен Международен форум «Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие». На форума присъстваха над 200 участници от България и Европа.

- Форума откри председателят на Националния алианс за социална отговорност г-н Георги Георгиев. С приветствия към участниците, встъпителния към темата за партньорството и поздравления за юбилея участие във форума взеха заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, генералният секретар на EASPD г-н Люк Зелдерло, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България г-жа Силвия Георгиева, зам. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане г-жа Мая Василева, кметът на Община Варна г-н Иван Портних.

- В деловата част на програмата бяха включени няколко панела, в които се представиха и дискутираха важни и актуални теми, свързани със състоянието и развитието на социалната сфера в България и Европа. Очаквано интерес предизвика въпросът за практическото приложение на новите закони за социалните услуги, за личната помощ и за хората с увреждания.

- Във форума и Общото събрание на НАСО, на който ГС « Алтернатива 55» е член и представител за Старозагорска област, присъства и представител на сдружението, който връчи плакет и благодарствена грамота на НАСО от името на организацията ни.

20 години от създаването си отбеляза на 4 юни 2019 Гражданско сдружение „Алтернатива 55”

 

DSC01125

Навършихме като организация хубавата възраст 20 години - с натрупан добър опит и даваща възможност да вървим напред. Много хора, институции и организации бяха заедно с нас по нелекия път в подкрепа на каузи за деца с увреждания, защита на права и развитие на гражданското общество .

Първоначалната мисия на „Алтернатива 55“ е да работи за засилване ролята на жените в развитие на гражданското общество и подпомагане на уязвимите групи хора в региона. Реализирани са проекти и програми, насочени към развитието, социализацията и реализацията на деца и младежи в неравностойно социално положение. 

През 2006г. Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ създава Център „Алтернатива“- един от първите центрове в страната, работещи с деца с генерализирани разстройство в развитието (ГРР), предимно с аутизъм. Мултидисциплинарен екип работи средно месечно с 35 деца и с родителите им по няколко основни програми: развитие на деца с ГРР чрез индивидуална, групова и изнесена работа за социализация; ранна интервенция за деца до 6 години – оценка на детето и капацитета на родителите в семейна среда; информиране, консултиране и обучение на родителите.

За изминалите две десетилетия са разработени и реализирани 94 проекта, като на 85 от тях са били водеща организация, а на другите-партнираща. Организирани са над 100 срещи и конференции с над 3000 участници. Сдружението е работило и постигнало забележителни успехи с над 300 деца и родителите им.подкрепяща среда. На отбелязването на 20-тия рожден ден на „Алтернатива 55“ присъстваха личности и представители на институциите, с които е извървян трудния, но ползотворен път- бяха връчени грамоти на учредителите Бинка Александрова, инж. Маргарита Попова и Пенчо Пенчев; на МФ и ПФ на Тракийски Университет, Обществен дарителски фонд, Областен информационен център, „Самаряни“ и „Свят без граници“, Бюро по труда, БЧК, ДГNo34 „Райна Княгиня, Мила Коларова, д-р Рени Колева, Дора Пенкова-Балти, Ивета Николова, Мирослава Бълдарамова и др.

С грамота и плакет „За принос „ в развитие и утвърждаване на сдружението бяха отличени-Областна администрация; Община Стара Загора ; Дирекция „Социално подпомагане“, Радио Стара Загора, Телевизия Стара Загора, НАСО, Dolap.bg, Контурглобал Марица Изток 3, Термохранинженеринг АД , ТПП-Стара Загора.

Жест на доброволчество от децата на Пето основно училище „Митьо Станев”- гр.Стара Загора

 

                   DSC01121       DSC01122      DSC01123

Деца от III e клас на Пето основно училище „Митьо Станев”- гр.Стара Загора се включиха в дарителска кампания за кауза на Център „Алтернатива„. Набраните средства от нарисувани от тях картички те дариха за децата от Център „Алтернатива„. По инициативата и ръководството на тяхната съученичка Михаела Павлова децата показаха на практика възпитание в добродетелство.

Благодарение на тях и други дарители, 30 деца от Центъра ще имат възможност да се включат в Програма по трудо терапия, развиваща формирането на умения за готвене, шиене, гладене - които не само ще развият основни жизнени умения, но и могат да са основа за бъдеща професия.

       Изключителна Благодарност към децата от III e клас на Пето основно училище „Митьо Станев”- гр.Стара Загора от ръководството на ГС „Алтернатива 55” !!!

 

 

 

Кампания за повишаване информираността и развиване на подкрепяща среда към децата с аутистичен синдром и техните родители

autizym

Кампания за повишаване информираността и развиване на подкрепяща среда към децата с аутистичен синдром и техните родители (5 март – 2 април 2019)

През 2007г. Генералната Асамблея на ООН приема резолюция 62/139, която обявява 2 април за Световен ден за информираност за аутизма. Гражданско сдружение „Алтернатива 55” организира за 11 пореден път информационна кампания във връзка с 2 април.

  1.Конкурс за рисунки на тема „Бъди ми приятел”, с творби на деца от детски и учебни заведения от Стара Загора и други градове на страната. Рисунките ще бъдат заснети и публикувани във ФБ страницата на Центъра ни и ще се проведе онлайн гласуване от гражданите. Професионално жури също ще оцени рисунките и определи победителите. На заключителна изложба на 2 април ще бъдат подредени отличените рисунки и връчени награди на децата и диплом на участвалите организации.

 2.Дни на откритите врати на ЦСРИ- запознаване на място (на родители, специалисти, учители, студенти), по предварителна заявка, с условията и прилаганите методики за работа с деца с Генерализирани разстройства в развитието – услуга, която сдружението предлага ката делегирана държавна дейност от 2011г.

 3.Провеждане на лекция за ранни откриване и ефективни методи за работа с деца с аутизъм пред студенти от Тракийския университет.

 4.Представяне на актуална информация в медиите и на електронната страница на сдружението и на информационни листове по темата за аутизма (същност, ранно откриване, диагностициране, работа с деца с аутизъм и родителите им).

Уверени сме в подкрепата на инициативите, насочени към широк кръг на обществото!

Регионална конференция за професионалното реалзиране на младежите с увреждания -22.11.2018г.

ЕЕЕЕЕ

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” реализира до края на 2018 тази година проект „Обществото –ЗА- интегрирането на деца с ментални проблеми в развитието „, Финансиран от ТЕЦ –КонтурГлобал –МИ-3, чрез Фондация ФПББ/B-Cause и съфинансиран от Община Стара Загора. Проектът е изпълняван в партньорство с НАСО и ММЦ –Стара Загора.

Една от основните дейности в този проект е обсъждане на проблемите и перспективите за включване в трудова заетост на младите хора с увреждания, като за целта на 22.11.2018г. в Стара Загора бе проведена Регионална практическа конференция по темата, под патронажа на ресорния заместник областен управител    г-жа Петя Чакърова, с участието на 50 специалисти в социалната сфера от областта и родители на деца с увреждания и издаване на Сборник с представените на конференцията доклади.

На конференцията с доклади по темата участваха експерти от следните организации: Национален алианс за социална отговорност (НАСО); Национален алианс на ресурсните учители; Асоциация „Аутизъм”,София; Международен младежки център(ММЦ)-Стара Загора; IT сдружението „ЗараЛаб”; СНЦ „Свят без граници”; Гражданско сдружение „Алтернатива 55”.

Представените 7 доклада и проведената дискусия сочат, че за съжаление много малък процент от хората с трайни увреждания са намерили и имат шанс да намерят своята реализация на пазара на труда.

Много важна част от конференцията бе споделянето на добри практики от Канада, Холандия, САЩ, Сърбия, Германия, България за ранно насочване към подходяща професия и включване пряко в трудови дейности на млади хора с увреждания.

Подкатегории