ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА ЦСРИ “АЛТЕРНАТИВА”

На 18 август 2016 г. бе проведено обучение на екипа на ЦСРИ на тема „ Особености и изисквания за ефективно хранене при деца с проблеми в развитието„, с лектор д-р Росица Николова от отдел „ Профилактика на болестите и промоция на здравето” към Регионална здравна инспекция -Стара Загора.

В презентацията бяха разгледани :

-   Същност, особености, странични ефекти на диетите при деца с аутистичен синдром;

-   Витамини и хранене; норми при приемане на витамини. Разгледан бе подробно препоръчителния и адекватен хранителен прием на водноразстворимите витамини. Какво представлява витамин Б 12 и за какво се използва.

Доброволчески ден в Център „ Алтернатива „

    DSC01237    DSC01233 123

 

На 15 юли 2016 г., в рамките на дарителска програма на Фондация „ Помощ за благотворителността в България” (ФПББ), която отскоро е с ново име-Bcauseе проведен доброволчески ден в Център „Алтернатива„, с участието на доброволци от Провидент Файненшъл България ООД-Клон Стара Загора.

Дните на доброволчеството се организират от ФПББ и  Американската търговска камара в България от 2008 година. В тези дни служители от български и международни компании дават своя принос за подпомагане работата на неправителствени и обществени организации. Освен че подкрепят желанието на своите служители да бъдат доброволци, фирмите купуват необходимите материали – бои, ръкавици, разсад и др., които домакините не могат да си позволят. Често Доброволческите дни са начало на добро партньорство - доброволците участват няколко пъти годишно, а компаниите участва и с дарения.

С участието на 16 служители от офисите на фирмата в Стара Загора, Хасково, Казанлък и София, доброволците и членове на екипа освежиха един от кабинетите на Центъра боядисване на стени и под); подготвиха за работа изградената арт-стена в двора, където децата ще рисуват през лятото; засадиха цветя; освежиха с ново боядисване различни пространства в двора на Центъра.

Много от доброволците проявиха подчертан интерес към проблемите на децата и родителите, посещаващи нашия Център и заявиха желание за различни форми на сътрудничество в бъдеще-от информационни срещи за запознаване на повече хора със състоянието „аутизъм”, до провеждане на съвместни инициативи и дейности с децата и специалистите, посещаващи Центъра.

Благодарим за помощта и подкрепата и искрено вярваме, че бе поставено началото на едно добро бъдещо сътрудничество за създаване на широка подкрепяща среда към децата с генерализирани разстройства в развитието.

10 ГОДИНИ ЦЕНТЪР „АЛТЕРНАТИВА „

 PIC 0478

На 28 юни 2016 г. Гражданско сдружение „Алтернатива 55”отбеляза тържествено три свои годишнини: 17 години от учредяване на сдружението, 10 години от създаването на Център „Алтернатива „ и 5 години предоставяне на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с генерализирани разстройства в развитието и подкрепа на родителите” им като делегирана държавна дейност. На срещата бе споделен опита, постиженията и проблемите от дейността от реализираните от организацията над 60 проекта в социалната сфера, за защита на човешки права и за развитие на гражданското общество.

Основна програма на сдружението в последните 10 години е програмата за развитие, социализация и интегриране на деца с увреждания, предимно с генерализирани разстройства в развитието. Мултидисциплинарният екип на Център „Алтернатива „ работи ежегодно с над 30 деца и пред годините е подкрепил над 400 деца и техните родители. Заедно с индивидуалната и групова работа с децата, която екип от психолог, логопед, специални педагози, социален работник и педагог провежда почасово по програмата на ЦСРИ, чрез допълнително разработване на проекти и с подкрепата на нашите дарители, сдружението осигурява и алтернативни социални услуги чрез включване на децата в спортни занятия по плуване и терапевтична езда и чрез арттерапия. От тази година започна и целенасочена работа по професионалното ориентиране и подготовка на децата, посещаващи Центъра, чрез реализиране на компютърен курс, благодарение на Фондация „От любов към България”.

По програмата „Социален асистент„, администрирана в подължение на 3 години от сдружението, в Стара Загора са подкрепени над 100 самотно живеещи и с тежки увреждания възрастни хора.

В партньорство с няколко български НПО и две организации от съседни държави, бе проведена дългогодишна програма за защита на човешки права. С проведените консултации, тематични радио и телевизионни предавания, социологически проучвания, проведени много голям брой обучения на учащи се, специалисти, журналисти, полицаи, издадени брошури, проведени тематични театрални постановки - програмите дадоха своя принос за превенция на насилието и склоняване към трафик на хора; за по- добро познаване на съдебната система в България и Европа; за по-добро познаване и защита на човешките права.

От 2005 година ежегодно сдружението партнира на Асоциация „ Прозрачност без граници„ при провеждане на мониторинг на изборния процес и на реализирането на открито управление с участието и на гражданското общество.

„Алтернатива 55” е една от активните организации, допринесли за създаването в Стара Загора на „Обществен съвет за социални дейности и закрила на детето”, на Фондация „ Обществен дарителски фонд-Стара Загора„, и на най-новата структура Обществен форум за партньорство между местната власт и гражданския сектор.

От 2012 г. сдружението е представител на Национален алианс за социална отговорност за Старозагорска област и се стреми да съдейства за по- успешно развитие на социалните услуги за хората с увреждания, чрез предоставяне на препоръки при разработване на редица нормативни документи, провеждане на специализирани обучения, обмяна на добри български и европейски практики.

Благодарим на всички, подкрепили през годините каузите, за които работим !!!!

Национален форум/изложение „Социални услуги, заетост и развитие“

                                        13344497 1137753036285819 2980711379895127162 n 1       13428647 1137751919619264 1790633066849664701 n

На 8, 9 и 10 юни 2016 г. в гр. Варна, к.к. „Златни пясъци” се проведе национален форум/изложение на тема „Социални услуги, заетост и развитие“, организиран от Национален алианс за социална отговорност, в партньорство с МТСП, EASPD, Национално сдружение на общините в Р България и Община Варна. По покана на организаторите във форума взе участие Радка Дончева, социален работник в ЦСРИ „Алтернатива„ и член на УС на ГС„Алтернатива 55”.

По време на форума се състоя и официалната церемония по връчване на годишните награди на НАСО- за принос в социалното развитие на България. ГС „Алтернатива 55” и ЦСРИ ”Алтернатива” бяха отличени с Награда в категория „Социални услуги“ за „Активно партньорство и качество на социалните услуги”. Наградата, бе връчена от г-жа Любомира Комитска, директор на дирекция „Социални дейности“ на Община Варна.

На 9 юни програмата стартира със съвместна Приемна на АСП и НАСО и откриване на изложение на социалните услуги, в което се включиха 22 отделни социални услуги. В изложението те имаха възможност да покажат продукти, произведени от потребителите на социалните услуги.

На 10 юни бе проведена приемна на МТСП и НАСО.Всички пресъстващи на форума имаха възможност да задават въпроси на заместник-министър Иванов. Бяха направени и конкретни предложения за разрешаване на някои от поставените казуси от практиката.

В общата сесия на Форума новият заместник-изпълнителен директор на Агенция по заетостта – г-жа Татяна Пашинова, представи работата на АЗ като изпълнителна агенция, отговорна за реализиране на политиките за пазара на труда. Водеща презентация в този панел беше представена от г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD. В Първата част от третия ден на форума беше посветен на възможностите на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за подкрепа за развитие на заетост, социални услуги и социално включване. Интерес в залата предизвикаха предстоящите процедури, планирани да стартират до края на 2016 г., сред които "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи", "Активно включване", "Развитие на социалното предприемачество", "Експертиза на работоспособността" и др. На 10 юни форума завърши с темата, посветена на Европейския семестър като механизъм за национални и европейски политики. Г-н Зелдерло очерта общата рамка на Семестъра и работата на EASPD на европейско ниво чрез механизми за оказване на влияние на експертно и политическо ниво, а г-жа Стефана Цанкова, специалист „Проекти“ на EASPD представи досегашната работа по Семестъра и визията за работа през настоящата година. 

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ / ИЗЛОЖЕНИЕ – ВАРНА 2016

13418765 1136310883096701 2950546103977043809 n

Днес във Варна бе открит Национален форум/изложение „ Социални услуги, заетост и развитие„.

Форумът е организиран от НАСО, в партньорство с МТСП, Национално сдружение на общините в България, Община Варна и EASPD/ Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания/.

Програма на ФОРУМА :

  • 8 юни - открита приемна на АСП и НАСО
  • 9 юни - открита приемна на МТСП и НАСО
  • 10 юни - Общо събрание на НАСО; Среща на представителствата на НАСО

Представител на ГС”Алтернатива 55”, която е областен представител на НАСО за Старозагорска област, ще участва във Форума.

Подкатегории