Проект „Хипотерапия за деца с увреждания”

DSCF0488

Проект „Хипотерапия за деца с увреждания” на Гражданско сдружение „ Алтернатива 55" бе представен в Mall Galleria - Стара Загора, където се проведе "Дарителска вечер За Стара Загора".

Събитието, което стана традиционно за града, се реализира като партньорска инициатива на клубове и НПО и бе посетено от близо двеста старозагорци и гости. Дарители събраха 33000 лв. за финансиране на седем проекта в подкрепа за местната общност, които ще се реализират през 2016 година в Стара Загора. За „Хипотерапия за деца с увреждания” сдружението бе подкрепено с 3 500 лв.

Участие във Форум на гражданските организации

                                                      12348105 369936896619436 8883243469082544806 n

На 11.12.2015 г., по покана на Клуб „Отворено общество„, Анастасия Василева-председател на УС на сдружението- участва във Форум на гражданските организаци, за представяне резултатите от анкетното проучване на НПО секторав града.

Срещата бе с участието на Любен Панов - директор на Фондация “Български център за нестопанско право”, Ива Таралежкова - председател на УС на “Форум Гражданско участие”, Мариета Цветкова - директор на Бюро „Проекти” към Нов Български Университет и над 50 представители на НПО от Стара Загора.

На срещата бяха представени и основните идеи на наскоро създадения „Обществен форум за партньорство с местната власт” в Стара Загора, към който до момента са се присъединили 25 НПО от Стара Загора, за партньорство на гражданското общество с местната власт внесени в Общински съвет като предложение за Меморандум за партньорство. Гражданско сдружение „Алтернатива 55” е една от организациите учредител на обществения форум и активно съдейства за разработване и приемане на договора за партньорство.

Приключи проект „Арт училище за родители „

 

12311304 909931299090282 3641422281370621087 n      12316559 909931732423572 4454490610242043684 n       20151130 104454

Проектът на Гражданско сдружение «Алтернатива 55» бе реализиран по програма на «Обществен дарителски фонд – Стара Загора» и Фондация „Работилница за граждански инициативи” по Фонд „Социални иновации”, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

ГС”Алтернатива 55” над 9 години предоставя социални услуги в Център за деца с увреждания, като важна част от работата ни е и подкрепата на родителите. Много от майките на децата с увреждания не работят и дълго остават без реализация в професия. Така се роди идеята за проект, насочен към създаване на програма за развиване на умения за изработване на художествени изделия, създаващи възможност за почасова заетост на майки на децата с увреждания.

В работилницата бяха организирани общи сбирки за работа на майки с деца, посещаващи ЦСРИ, в които те усвоиха основата на техники за изработване на художествени изделия, сувенири, картички. С изработените предмети бяха организирани великденска и коледна изложба.

Изготвен бе и издаден в тираж от 100 броя Наръчник « Арт училище за родители«. Наръчникът съдържа информация и богат илюстративен материал за някои от най-широко използваните техники при изработване на художествени изделия, които бяха представени на сбирките на арт-училището: моделиране; декупаж; квилинг; рисуване върху стъкло, керамика и естествени материали, и др. С тези техники се изработват красиви декорации, арт-предмети уникати, картини и пана, бижута и аксесоари.

Приключи успешно проект по хипотерапия

12096552 1710508122516423 3457085483535432090 n     Eric 1

Тържествено закриване на проект на Гражданско сдружение „Алтертатива 55“ „Хипотерапия на деца с генерализирани разстройства в развитието“, финансиран от Агенцията за хората с увреждания, се състоя днес в Младежкия дом в Стара Загора. Проектът бе на стойност 17258 лв, от които 10 % е собствен принос на организацията.

Екипът на сдружението непрекъснато се стреми да разширява и обогатява дейностите, свързани с предоставяните услуги на децата с увреждания, посещаващи ЦСРИ, включително и чрез разработване на програми, които не се финансират като предмет на делегираната дейност. Този проект е надграждане на проведените през последните 2 години „Пилотна програма за водна терапия” и «Начална програма по хипотерапия», финансирани от Дарителската програма « Колкото повече, толкова повече» на Фондация «Помощ за благотворителността в България», подкрепена от Контър глобъл ТЕЦ 3-ММИ.

Целта на проекта бе подобряване на общото физическо и психическо състояние и развиване на нови възможности за социални контакти у децата чрез провеждане на 5 месечен курс по терапевтична езда, организирана и проведена от екипа на Клуб за конен спорт « Феномен « Стара Загора.

Иновативност на проекта е разработената и приложена на практика от Симона Михайлова – кинезитерапвет и Диана Нончева – психолог, Методика за оценка на началното състояние и напредъка, с цел подбор на най - подходящите упражнения съобразно особеностите при всяко отделно дете и проследяване на въздействието, напредъка и постигнатите резултатие от хипотерапията, чрез провеждане на тестове.

Събитието събра деца, участници в проекта, много техни близки, както и екипа, който помогна за обучението по хипотерапия. Специален гост на тържеството бяха Михаела - златна медалистка в международните летни игри „Спешъл олимпикс“ през 2011 г. (Атина) в дисциплината английска езда.

Празникът беше много вълнуващ. Всички деца получиха грамоти, специално издадена книжка с моменти от хипотерапията и подаръци. Бяха връчени благодарствени адреси на инструкторите от ККС„Феномен“и на приятелите от Младежки общински съвет, които ни подкрепяха.

Специален музикален поздрав с изпълнение на пиано за малчуганите и гостите на празника отправиха Йоан от МОС и Йоана Бюлейкова. След тържеството децата и екипът направиха спортен полуден в Ездови център „Феномен“.

Приключи проект„Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”

    PIC 0045

      Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” отчете днес пред обществеността работата си по двегодишния проект „Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”, който бе реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария, чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество ".

Целта на проекта бе да допринесе за разширяване и усъвършенстване на социалните услуги в общността за деца с ментални проблеми от малките селища на областта, да повиши капацитета на екипа ЦСРИ ”Алтернатива” в работата по ранна интервенция и да създаде по-добри възможности за интегрирането на децата с МП чрез работа в мрежа с участието на местна общност и НПО от малките селища и със съдействието на местните власти.

        В рамките на проекта, който се реализира в над 10 селища на общините Мъглиж, Гурково, Николаево и Опан , бяха проведени следните основни дейности:

- Подготовка на специалисти от малки селища на региона за ранно откриване и насочване на деца с проблеми в развитието към диагностика и рехабилитация.

В проведените 6 семинара и практикум, екип от специалисти с опит в работата с деца с ментални проблеми представиха 20 теми, свързани с генерализирани разстройства в развитието /клинични прояви, ранно откриване, насочване към диагностика, терапия /; съвременните психолого- педагогически подходи за работа с деца с МП и родителите им; социални услуги за деца с увреждания; основни насоки за разработване и реализиране на социални проекти; партньорство, работа в мрежа; възможности за развитие на местни проекти и политики за интегрирането на деца с МП.

- Предоставяне на социални услуги-извършване в домашни условия оценка на

потребностите на детето и родителския капацитет за отглеждане на дете с увреждане, насочване към диагностика и рехабилитация и провеждане на индивидуална терапевтична работа с над 25 деца.

- Споделяне на добри практики и работа в мрежа, с привличане съдействието на

местните власти, чрез електронен бюлетин, практическа конференция, издаден сборник материали.

В рамките на проекта бе обявен конкурс за малки проектни предложения. Бяха разработени общо 6 предложения от участниците в Интердисциплнарните групи, обучени в рамките на проекта, а 3 проекта бяха реализирани.

На 25 май 2015 г., в конферентна зала на Областна администрация бе проведена регионална Практическа конференция «Социалните услуги за деца в малките селища - проблеми, предизвикателства, устойчиво развитие». Гости на конференцията бяха: Жак Гьортс, дългогодишен директор на фондация “ADO Icarus”-Белгия; Йорданка Стоянова- от Българо-швейцарската програма за сътрудничество; Георги Георгиев, председател на Националния алианс за социална отговорност, Мариана Кръстева- заместник областен управител. Участие в конференцията взеха над 60 представители на общински ръководства, социални служби, детски и учебни заведения, родители на деца с увреждания, представители на НПО. Европейските практикив предоставянето на социални услуги за хора с увреждания представи г-нЖак Гьортс, дългогодишен председател на Фондация "ADO Icarus", Белгия, експерт с много голям опит в социалната дейност за хора с увреждания. Като резултат от дискусията в Областна практическа конференция бе внесено предложение при разработване на Областна социална стратегия 2016-2020 г.за подобряване на социалните услуги в общността в малките селища на областта.

   Със средства по проекта на „Алтернатива 55” бе разработен, издаден и популяризиран Наръчник „ Грижа за деца с ментални проблеми и подкрепа на родителите им „.

На електронната страница на сдружението http://www.alternative55.org /е публикуван, издаван на всеки 3 месеца, електронен бюлетин с информация относно дейности по проекта, актуални социални програми, обучения, възможности за финансиране на проекти. Бюлетинът ще продължи да предоставя актуална информация относно социалните услуги за деца и след приключване на проекта.

Подкатегории