Нов проект на Гражданско сдружение „Алтернатива 55”

106101362 582193185834754 4763154124901203360 n1

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” е една от 14 НПО,   която е класирана в конкурс на АХУ-МТСП за подкрепа на хора с увреждания. Проектът е на тема Партньорство ЗА развитие на деца с увреждания”; за период от 6 месеца; на стойност 12,5 хиляди .

Конкретна цел на проекта е да съдейства за преодоляване на дефицити в развитието и разширяване възможностите за социализация и интегриране на деца с ментални увреждания (преобладаващо с генерализирани разстройства в развитието), с прилагане на една иновативна специализирана методика „Програма за комуникация и контрол с поглед-АСИСТ”. Екипът на ЦСРИ „Алтернатива” бе един от първите в страната, който още през 2018г. закупи необходимите технически средства и компютърни програми по система „АСИСТ”, включваща: PCEye Miniустройство за проследяване на погледа и комплект софтуерни програми за работа. Екипът на Центъра бе обучен за работа със системата, като премина теоретично обучение от екип на доц. Морис Гринберг от НБУ; приложи пилотна програма за работа с 8 деца през 2018г. за използване на иновативната методика. Всички дейности се реализираха благодарение на дарение от ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ. МАРИЦА ИЗТОК 3 AD и съфинансиране от община Стара Загора.

Новият ни проект, финансиран от АХУ ще даде възможност методиката „Комуникация с поглед по система АСИСТ” да се приложи към нови 16 деца с увреждания. Работи се индивидуално дете и родител – специалист. Ще работи мултидисциплинарен екип от логопед, психолог и социален работник, по разработени индивидуални програми, насочени към: начална диагностика, развитие на когнитивните умения, социалните умения и речта на включените в проекта деца.

Включването на децата в програмата на проекта стана след провеждане на съвместна оценка от експертния екип на състоянието и потребностите на детето, с обсъждане и с родителите. Сесиите са индивидуални и при строго спазване на изискванията при работа в условия на пандемия.

Очакваните резултати са чрез иновативната технология в съвместно обучение на дете и родител - у децата да се постигне комплексно положително развитие в когнитивната сфера, подобряване на устойчивостта и концентрацията на вниманието, развитие на краткосрочната и дългосрочната памет, стимулиране на мисленето, придобиване на нови знания и умения, подобряване на възможностите за комуникация - всичко това съдействащо за тяхното развитие и реализиране. Децата, които посещават училище, ще бъдат подпомогнати в адаптиране в учебната среда, в развиване на необходими учебни умения. От друга страна родителите ще оценят по- добре възможностите и проблемните области в развитието на детето си, ще се запознаят с една нова методика и с възможностите те самите да ползват нейни елементи в бъдеще в домашни условия, което ще съдейства и за по-устойчиви резултати в развитието на детето.

Регионална среща на бизнес, институции, НПО - в подкрепа реализацията на хора с увреждания

                                StZag2   79016178 2556944444539449 9071859386086850560 o

На 28 ноември в Стара Загора се проведе среща, организирана от Националния алианс за социална отговорност/НАСО – българският представител на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания / EASPD.

Участие в срещата, като представител на нашата организация, бе Радка Дончева, Управител на „ЦСРИ”Алтернатива”. Тя сподели опит от работата на Центъра по разкриване на проблемите и предоставяне на възможности за обучение и за намиране на подходяща работа на младите хора с увреждания.

Председателят на НАСО Георги Георгиев представи проекта „Партньорство за по-добър живот“, насочен към активно сътрудничество между всички заинтересовани страни с цел социалната интеграция на хора с увреждания чрез трудова заетост. Г-н Георгиев обърна внимание на настоящата ситуация по отношение на заетостта на хората с увреждания в България и подчерта необходимостта да се надградят и разширят възможностите за подкрепа, в т. ч. и чрез сътрудничество между работодатели, социални услуги, държавни и местни власти, които да обединят своите ресурси с цел постигане на желаните резултати и подобряване качеството на живот на хората с увреждания. По проекта ще бъде създаден и Център за подкрепена заетост, който ще послужи за функционална връзка между хората с увреждания, работодателите и социалните услуги от изградените партньорски мрежи. Центърът ще реализира дейността си с национален обхват чрез структурите на Национален алианс за социална отговорност в цялата страна. Той ще надгради опита и практиката на социалните услуги с иновативни инструменти, чрез използване на световния и европейски опит за развитие на най-актуалния модел - подкрепена заетост. Дейността на Центъра ще обхване общо 120 лица с увреждания над 18г., от които 100 ще бъдат включени в услуги за личностна реализация чрез заетост, а 20 ще бъдат насочени към работодатели с цел започване на работа. В Центъра ще бъдат включени и 15 деца с увреждания, чиито родители искат да започнат работа, но поради липсата на чужда помощ и подкрепа нямат такава възможност. 10 от децата ще бъдат насочени към услуги, предоставени от изградената по проекта мрежа на социални услуги.

На заседание на Общински съвет, председателят на НАСО Георги Георгиев, връчи присъдената на Община Стара Загора юбилейна награда на НАСО „10 години партньорство за социална отговорност“.

Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова С БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА “Чудната елха” за деца с увреждания

За поредна година в приемната на Омбудсмана елхата ще бъде “Чудната елха” като символ на съпричастността, грижата и голямото сърце на старозагорци. Всеки желаещ може да се присъедини с материали за рисуване и комплекти за моделиране за арттерапия на децата с увреждания в центровете за работа в общината.

“С наближаването на Рождество Христово, нека зарадваме децата от центровете, да помогнем за адаптирането и развитието им. Миналата година доказахме, че сме общност, когато предадох набраните над двеста подаръка за децата, лишени от родителски грижи. Сега аз слагам началото с пъстри комплекти и вярвам, че ще създадем още една вълшебна Коледа! “, споделя Надежда Чакърова.

В навечерието на празника подаръците ще бъдат описани с Младите омбудсмани и предадени лично на децата в центровете за работа с деца с увреждания в община Стара Загора.

Можете да станете част от “Чудната елха” всеки работен ден

до 17.12.2019 г. от 9 до 17 часа

с дарението си за децата

в приемната на адрес бул.”М.Методи Кусев” 34А, ет.1,

тел: 0885 901 264

Приключи лятната програма на Център „Алтернатива”

 IMG 7039  68722558 2314703212113503 299587132970762240 n  74409961 951913681861161 2780000647003504640 n1

Приключи лятната програма на Център „Алтернатива”, реализирана с проекти, подпомогнати от дарители на Центъра.

По проект „ЗАЕДНО чрез спорт”, финансиран от Обществен дарителски фонд–Стара Загора, два пъти седмично, на открито в парк „Аязмото, деца, родители и членове на екипа участваха в спортни занимания, с използване на най-модерни технически спортни съоръжения, закупени чрез проекта, а всички деца бяха поощрени за участието си с грамоти и спортен комплект.

По проект „България дарява”, под ръководството на арттерапевт Дора Балти децата изработиха красиви художествени изделия от керамика и стъкло. Две деца от Центъра, които постъпиха в професианални училища, бяха подкрепени с допълнително обучение от екипа ни за адаптиране в новите условия.

Трети националния форум "Дни на училищната психология"

                        72048980 2628858257175282 4400276071577026560 n  72699742 532774633962732 671943063613997056 n

От 09 до 11 октомври 2019 Стара Загора е домакин на Трети националния форум "Дни на училищната психология", организиран от старозагорското дружество на психолозите, с ръководител Димка Кънева, с подкрепата на Община Стара Загора. Във форума участват 70 лектори и специалисти от над 30 града в страната. Специални гости в пленарните сесии са проф. Даниела Тасевска от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и проф. Галя Кожухарова от ДИПКУ - Стара Загора. За втора поредна година е връчена награда за принос в училищната психология.

На 10 октомври по програмата на форума, по покана на организаторите, Гражданско сдружение участва с презентацията „Система АСИСТ – иновативен метод за работа с деца, представена от Стeфани Петрова от екипа на ЦСРИ „Алтернатива„.

Бяха представени още:

-   „Тревожност и адаптация на учениците от първи клас“- Мариана Иванова  Дончева - училищен психолог, СУ "Георги Измирлиев",Горна Оряховица;

-   „Плавният преход детска градина-училище и готовността на децата за постъпване в първи клас"- Кремена Димова- психолог, Основно училище "Георги Райчев", Стара Загора;

-   „Рискови фактори за здравето и превенцията им в училищна среда“ – Галя Димитрова, РЗИ- Стара Загора;

-   „Възможностите на Център за специална образователна подкрепа - гр. Стара Загора за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности в системата на предучилищното и училищно образование“-Деяна Белчева Нончева – психолог, Център за специална образователна подкрепа - гр. Стара Загора.

-   "Практически подходи в универсалната превенция срещу рисково поведение при работа с ученици-Николина Георгиева –психолог,Красимира Стоянова - психолог в ПИЦ по зависимости към ОбСНВ - Стара Загора.

Подкатегории