„Родителите на деца с ГРР- важен фактор за развитие и интегриране на детето”

 

                 240955186 247502747260289 9019999714912261154 n    

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” реализира до края на 2021 година проект „Родителите на деца с ГРР-важен фактор за развитие и интегриране на детето”, финансиран от „ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3”.Средствата са осигурени от дарения на служителите на компанията, участващи в програмата за „Даряване по ведомост" на „КонтурГлобал Марица Изток 3”

Цел на проекта е да съдейства за преодоляване на тревожността и повишаване подготвеността на родители на деца с ментални проблеми в развитието за работата с детето в семейна среда, в партньорство с екипа на ЦСРИ. Проектът ще се реализира от експертен екип, включващ фамилен психотерапевт, психолог, специален педагог с голям практически опит в работата с деца със СОП. Основните дейности в този проект се основават на сформиране група родители на деца, посещаващи ЦСРИ, с които се провеждат сбирки по методиката „Група за самопомощ”, с предварително изготвена програма и съчетаване на сбирките с кратък обучителен материал по обсъждания проблем. Планирани са, след консултиране и с родителите, работа върху:

„Поставяне на граници при децата с проблеми в развитието”; „Как да подкрепим децата с аутизъм в общуването и комуникацията”; „Как да организираме дейностите децата вкъщи?”; Коя стратегия е по-ефективна – на поощренията или на наказанията? Книжка с обучителните материали по разгледаните теми, издадена по проекта, ще бъде предоставена на родителите на деца, посещаващи ЦСРИ сега и в бъдеще, което ще съдейства за устойчивост на резултатите.

„Инър Уийл клуб -Стара Загора-Берое” подпомогнаха здравното състояние на 10 деца от Център „Алтернатива”

 

                   201271602 334262038359587 7896049612442088830 n    201314788 542989976741434 9030973507808471229 n  201814499 322810139432245 3708880663567876807 n

 

С един много полезен проект дамите от „Инър Уийл клуб - Стара Загора-Берое” подпомогнаха здравното състояние на 10 деца от Център „Алтернатива”. По проекта на всички деца бяха направени безплатни дентални прегледи; проведени индивидуални консултации с родители за денталния статус на децата им, предоставени насоки за по нататъшното им лечение. На мила среща на деца и родители с екипа на проекта: д-р Диана Бушкалова, ръководител; д-р Милица Арсовска и Вера Тодорова /психолог, дамите връчиха на децата много полезни подаръци-комплекти, които включват и звукочестотни четки, модел Philips Sonicare. На родителите бяха раздадени брошури с инфомация за проекта и полезни съвети как да запазят зъбките на децата си здрави, а усмивката им красива. Управителят на ЦСРИ „Алтернатива” Радка Дончева с благодарност връчи на „Инър Уийл клуб Стара Загора-Берое” комплекти с календари с творби от децата на Центъра и книга, описваща дългия ни опит за предоставяне на услуга за деца с ГРР и развиване на подкрепяща среда.

"Когато зад всяко добро същество , застане и още едно..."

           193420147 2501382400006933 4948280921754507824 n  194619821 386091709401981 2776843844673769053 n  193470138 2501382553340251 474302353613185262 n  

 

Днес за пореден път деца от младежки организации в града направиха празника на нашите деца незабравим. Огромно БЛАГОДАРЯ на младите омбудсмани на Стара Загора Алекс Александров и Мартин Колев, както и на техния ръководител Надежда Чакърова - общински омбудсман в нашия град.

Не красотата, а добротата ще спаси света!

 

127531803 3741874279180193 6543148074941096637 n       127617668 3741874492513505 1814644281363066981 n

Ръководството и екипа на ЦСРИ „Алтернатива” изказва своята благодарност към младото семейство Иванови, които в деня на своята сватба организираха благотворителна кауза, с която събраха средства за закупуването на обучителни материали и занимателни игри за работа с деца на стойност 1000 лв. Мило семейство, бъдете здрави и Благословени!!!

Нов проект на Гражданско сдружение „Алтернатива 55”

106101362 582193185834754 4763154124901203360 n1

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” е една от 14 НПО,   която е класирана в конкурс на АХУ-МТСП за подкрепа на хора с увреждания. Проектът е на тема Партньорство ЗА развитие на деца с увреждания”; за период от 6 месеца; на стойност 12,5 хиляди .

Конкретна цел на проекта е да съдейства за преодоляване на дефицити в развитието и разширяване възможностите за социализация и интегриране на деца с ментални увреждания (преобладаващо с генерализирани разстройства в развитието), с прилагане на една иновативна специализирана методика „Програма за комуникация и контрол с поглед-АСИСТ”. Екипът на ЦСРИ „Алтернатива” бе един от първите в страната, който още през 2018г. закупи необходимите технически средства и компютърни програми по система „АСИСТ”, включваща: PCEye Miniустройство за проследяване на погледа и комплект софтуерни програми за работа. Екипът на Центъра бе обучен за работа със системата, като премина теоретично обучение от екип на доц. Морис Гринберг от НБУ; приложи пилотна програма за работа с 8 деца през 2018г. за използване на иновативната методика. Всички дейности се реализираха благодарение на дарение от ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ. МАРИЦА ИЗТОК 3 AD и съфинансиране от община Стара Загора.

Новият ни проект, финансиран от АХУ ще даде възможност методиката „Комуникация с поглед по система АСИСТ” да се приложи към нови 16 деца с увреждания. Работи се индивидуално дете и родител – специалист. Ще работи мултидисциплинарен екип от логопед, психолог и социален работник, по разработени индивидуални програми, насочени към: начална диагностика, развитие на когнитивните умения, социалните умения и речта на включените в проекта деца.

Включването на децата в програмата на проекта стана след провеждане на съвместна оценка от експертния екип на състоянието и потребностите на детето, с обсъждане и с родителите. Сесиите са индивидуални и при строго спазване на изискванията при работа в условия на пандемия.

Очакваните резултати са чрез иновативната технология в съвместно обучение на дете и родител - у децата да се постигне комплексно положително развитие в когнитивната сфера, подобряване на устойчивостта и концентрацията на вниманието, развитие на краткосрочната и дългосрочната памет, стимулиране на мисленето, придобиване на нови знания и умения, подобряване на възможностите за комуникация - всичко това съдействащо за тяхното развитие и реализиране. Децата, които посещават училище, ще бъдат подпомогнати в адаптиране в учебната среда, в развиване на необходими учебни умения. От друга страна родителите ще оценят по- добре възможностите и проблемните области в развитието на детето си, ще се запознаят с една нова методика и с възможностите те самите да ползват нейни елементи в бъдеще в домашни условия, което ще съдейства и за по-устойчиви резултати в развитието на детето.

Подкатегории