Участие в дарителска кампания , организирана от Фондация BCause - есенния Акселератор за дарителски кампании на НПО 2022

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” над 15 години работи за развитие и социализиране на деца с генерализирани разстройства в развитието/ГРР – предимно с аутизъм. За съжаление през последните години рязко се увеличава броят на деца с този проблем- ако преди 20 години на 10 хиляди живородени едно бе с аутизъм, днес вече с тази диагноза е едно на всеки 55 живородени. Най- често децата аутисти имат проблем с говора, общуването- което затруднява тяхното обучение, комуникация, включване в обществото. Тези деца се нуждаят от разбиране и системна подкрепа на обществото, за да преодолеят дефицитите в развитието си.Сдружението ни администрира от 2011 г., след конкурси, като делегирана държавна дейност Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с ГРР. В Центъра работи екип от специалисти с много добра научна подготовка и практически опит в тази област. За съжаление финансирането, особено в днешните трудни условия, е недостатъчно, поради което чрез проекти и благотворителни кампании набираме средства за организиране на допълнителни дейности в подкрепа на децата и семействата им. Нашият опит в организиране на подобни дейности е доста добър: 5 години сме провеждали терапия с конна езда; 3- години чрез плуване; ежегодно- чрез арттерапия.


С настоящата кампания се стремим да съберем необходимите средства за спортна програма, включваща съвместни дейности заедно с младежи и студенти от града, както и чрез ерготерапия- съвременен метод, чрез който по индивидуална програма се подпомага преодоляване конкретни дефицити на децата. Ще бъдат подпомогнати най-малко 20 деца с ГРР, посещаващи Център „Алтернатива55”- Стара Загора; партньори в дейностите ще бъдат Тракийски Университет и Детски Омбудсман. Търсената сума е 8000 лв, с които ще се закупят необходими материали и съоръжени и хонорар на експерт със специална подготовка.


Благодарим на всички, които ще подкрепят нашата кауза- ние ще споделим в социалните мрежи и нашата електронна страница подкрепата ви с благодарност!


161122

„Родителите на деца с ГРР- важен фактор за развитие и интегриране на детето”

 

                 240955186 247502747260289 9019999714912261154 n    

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” реализира до края на 2021 година проект „Родителите на деца с ГРР-важен фактор за развитие и интегриране на детето”, финансиран от „ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3”.Средствата са осигурени от дарения на служителите на компанията, участващи в програмата за „Даряване по ведомост" на „КонтурГлобал Марица Изток 3”

Цел на проекта е да съдейства за преодоляване на тревожността и повишаване подготвеността на родители на деца с ментални проблеми в развитието за работата с детето в семейна среда, в партньорство с екипа на ЦСРИ. Проектът ще се реализира от експертен екип, включващ фамилен психотерапевт, психолог, специален педагог с голям практически опит в работата с деца със СОП. Основните дейности в този проект се основават на сформиране група родители на деца, посещаващи ЦСРИ, с които се провеждат сбирки по методиката „Група за самопомощ”, с предварително изготвена програма и съчетаване на сбирките с кратък обучителен материал по обсъждания проблем. Планирани са, след консултиране и с родителите, работа върху:

„Поставяне на граници при децата с проблеми в развитието”; „Как да подкрепим децата с аутизъм в общуването и комуникацията”; „Как да организираме дейностите децата вкъщи?”; Коя стратегия е по-ефективна – на поощренията или на наказанията? Книжка с обучителните материали по разгледаните теми, издадена по проекта, ще бъде предоставена на родителите на деца, посещаващи ЦСРИ сега и в бъдеще, което ще съдейства за устойчивост на резултатите.

„Инър Уийл клуб -Стара Загора-Берое” подпомогнаха здравното състояние на 10 деца от Център „Алтернатива”

 

                   201271602 334262038359587 7896049612442088830 n    201314788 542989976741434 9030973507808471229 n  201814499 322810139432245 3708880663567876807 n

 

С един много полезен проект дамите от „Инър Уийл клуб - Стара Загора-Берое” подпомогнаха здравното състояние на 10 деца от Център „Алтернатива”. По проекта на всички деца бяха направени безплатни дентални прегледи; проведени индивидуални консултации с родители за денталния статус на децата им, предоставени насоки за по нататъшното им лечение. На мила среща на деца и родители с екипа на проекта: д-р Диана Бушкалова, ръководител; д-р Милица Арсовска и Вера Тодорова /психолог, дамите връчиха на децата много полезни подаръци-комплекти, които включват и звукочестотни четки, модел Philips Sonicare. На родителите бяха раздадени брошури с инфомация за проекта и полезни съвети как да запазят зъбките на децата си здрави, а усмивката им красива. Управителят на ЦСРИ „Алтернатива” Радка Дончева с благодарност връчи на „Инър Уийл клуб Стара Загора-Берое” комплекти с календари с творби от децата на Центъра и книга, описваща дългия ни опит за предоставяне на услуга за деца с ГРР и развиване на подкрепяща среда.

"Когато зад всяко добро същество , застане и още едно..."

           193420147 2501382400006933 4948280921754507824 n  194619821 386091709401981 2776843844673769053 n  193470138 2501382553340251 474302353613185262 n  

 

Днес за пореден път деца от младежки организации в града направиха празника на нашите деца незабравим. Огромно БЛАГОДАРЯ на младите омбудсмани на Стара Загора Алекс Александров и Мартин Колев, както и на техния ръководител Надежда Чакърова - общински омбудсман в нашия град.

Не красотата, а добротата ще спаси света!

 

127531803 3741874279180193 6543148074941096637 n       127617668 3741874492513505 1814644281363066981 n

Ръководството и екипа на ЦСРИ „Алтернатива” изказва своята благодарност към младото семейство Иванови, които в деня на своята сватба организираха благотворителна кауза, с която събраха средства за закупуването на обучителни материали и занимателни игри за работа с деца на стойност 1000 лв. Мило семейство, бъдете здрави и Благословени!!!

Подкатегории